Jagiellonian University Repository

Świat Abbasydów - fantazja czy rzeczywistość, przez pryzmat poezji i legendy Abū Nuwāsa.

pcg.skipToMenu

Świat Abbasydów - fantazja czy rzeczywistość, przez pryzmat poezji i legendy Abū Nuwāsa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostafin, Barbara [SAP11013209] pl
dc.contributor.author Dragon, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:50:45Z
dc.date.available 2020-07-26T15:50:45Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206152
dc.language pol pl
dc.title Świat Abbasydów - fantazja czy rzeczywistość, przez pryzmat poezji i legendy Abū Nuwāsa. pl
dc.title.alternative The world of the Abbasids - fantasy or reality, through the prism of the poetry and the legend of Abū Nuwās. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W oparciu o tło historyczne epoki Abbasydów oraz obraz głównych przemian kulturowych, które w tym okresie nastąpiły, przedstawiona została sylwetka Abū Nuwāsa, poety, który żył na przełomie VIII i IX wieku. Jego postać zaprezentowana została w trzech aspektach: (1) biograficznym, (2) jego obrazu, który zaprezentowany jest w Księdze tysiąca i jednej nocy, oraz (3) opisu, który stworzyć można w oparciu o jego twórczość. Poeta ten zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych twórców poezji arabskiej. Innowacyjność jego wierszy polegała nie tylko na wprowadzaniu zmian formalnych do tak długo istniejącego już kanonu, ale też stylistycznych oraz tematycznych. Jako przykłady twórczości poety, zostały wybrane dzieła należące do poezji bachicznej. Praca w oparciu o realia epoki współczesnej poecie stara się dostrzec podobieństwa pomiędzy trzema wspomnianymi aspektami jego osoby. pl
dc.abstract.en This thesis describes a figure of the 8th and 9th century poet - Abū Nuwās, on the basis of the historical background of the Abbasid period and a picture of the cultural changes that appeared during this time. His character has been presented in three different aspects: (1) giography (2) his picture inferred from the “One thousand and one nights”, and (3) description created on the basis of his achievements. The poet went down in history as one of the greatest representatives of the Arab poetry, introduced many changes to the former canon, not only formal but also stylistic and thematic. Two of his bacchanalian poems serve as examples for the description. The thesis, on the basis of the reality contemporary to the poet, is aiming at finding similarities between the three mentioned aspects of Abū Nuwās pl
dc.subject.pl Abū Nuwās, Abbasydzi, poezja arabska, Księga tysiąca i jednej nocy, poezja bachiczna pl
dc.subject.en Abū Nuwās, Abbasids, arabic poetry, One thousand and one nights, bacchic poetry pl
dc.contributor.reviewer Gadomski, Sebastian [SAP11118459] pl
dc.contributor.reviewer Ostafin, Barbara [SAP11013209] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98863-97116 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - arabistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)