Jagiellonian University Repository

POLSKIE ELITY POLITYCZNE DEKADY EDWARDA GIERKA

pcg.skipToMenu

POLSKIE ELITY POLITYCZNE DEKADY EDWARDA GIERKA

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiwior-Filo, Małgorzata [SAP11017875] pl
dc.contributor.author Lorkowska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:49:52Z
dc.date.available 2020-07-26T15:49:52Z
dc.date.submitted 2016-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206138
dc.language pol pl
dc.title POLSKIE ELITY POLITYCZNE DEKADY EDWARDA GIERKA pl
dc.title.alternative POLISH POLITICAL ELITE IN THE DECADE OF EDWARD GIEREK pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca podejmuje problematykę elit politycznych w okresie sprawowania władzy przez Edwarda Gierka, czyli w latach 1970-1980. Przedmiotem przeprowadzonej analizy są głównie zagadnienia związane z funkcjonowaniem elit na scenie politycznej, pokazaniem ich przez pryzmat życia towarzyskiego oraz oddziaływania na procesy decyzyjne ówczesnej władzy. pl
dc.abstract.en This thesis defines the issues of the Polish political elite during the decade of Edward Gierek. It discusses the characteristics of the elite. It presents the historical background to understand how the elites of this decade were created, It answers the question whether the elite were pragmatic or idealistic. At the end it presents the representatives of the decade chosen by an Author. pl
dc.subject.pl Elity polityczne, Edward Gierek, Władysław Gomułka, Piotr Jaroszewicz, Andrzej Jaroszewicz, Maciej Szczepański, PZPR, PRL. Egalitaryzm, Elitaryzm, Przywileje władzy, Typy elit politycznych pl
dc.subject.en Political elite, Edrward Gierek, Wladyslaw Gomulka, Piotr Jaroszewicz, Andrzej Jaroszewicz, Maciej Szczepanski, PZPR, PRL, Egalitarianism, Elitism, Privileges of power, Types of political elite pl
dc.contributor.reviewer Kiwior-Filo, Małgorzata [SAP11017875] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98846-131272 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy instytucje i zarządzanie polityką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)