Jagiellonian University Repository

Cyberbezpieczeństwo jednostki oraz jego wpływ na bezpieczeństwo państwa

pcg.skipToMenu

Cyberbezpieczeństwo jednostki oraz jego wpływ na bezpieczeństwo państwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.author Kolasa, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:49:18Z
dc.date.available 2020-07-26T15:49:18Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206129
dc.language pol pl
dc.title Cyberbezpieczeństwo jednostki oraz jego wpływ na bezpieczeństwo państwa pl
dc.title.alternative Cybersecurity of an individual and its impact on cybersecurity of the state pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie tematyki bezpieczeństwa cybernetycznego jednostki we współczesnym świecie, opartym na sieci Internet oraz tego, jak bezpieczeństwo to wpływa na bezpieczeństwo większych skupisk jednostek, tj. firmy lub państwa. Omówiłem historię rozwoju społeczeństwa informacyjnego i jego integracji z rozwijającym się Internetem. Rozważyłem wpływ zaufania do napotykanych treści na zachowanie jednostki, a także zbudowałem obraz ryzyka, jakie wiąże się z najpopularniejszymi zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa. Przedstawiłem też powiązania pomiędzy poszczególnymi systemami cybernetycznymi tworzonymi przez państwo, uwzględniając ich wpływ na systemową pozycję jednostki. pl
dc.abstract.en The following thesis presents the issue of cybernetic security of an individual in contemporary world, which is heavily dependent on the Internet and how is that level of security affecting the security level of other systems, such as the company or whole state. I have discussed the history of information society development, together with its integration with still developing Internet network. I have considered effects of trust that apply to the individual while it is accessing differentiated content, putting together the picture of risk, which is brought up with the most common threats to the security of an individual. The connections between respective cybernetic systems created by the state have been presented, including the effect they have on the individual. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo cybernetyczne, jednostka, społeczeństwo informacyjne, szkodliwe oprogramowanie, tożsamość cybernetyczna, zagrożenia cybernetyczne, zaufanie. pl
dc.subject.en cyber identity, cyberthreats, cybersecurity, individual, information society, trust, malware. pl
dc.contributor.reviewer Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.reviewer Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98836-126204 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)