Jagiellonian University Repository

Ogród jako przestrzeń znacząca w literaturze perskiej na przykładzie powieści „Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Parsipur.

pcg.skipToMenu

Ogród jako przestrzeń znacząca w literaturze perskiej na przykładzie powieści „Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Parsipur.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gacek, Tomasz [SAP11017126] pl
dc.contributor.author Patulski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:48:44Z
dc.date.available 2020-07-26T15:48:44Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206120
dc.language pol pl
dc.title Ogród jako przestrzeń znacząca w literaturze perskiej na przykładzie powieści „Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Parsipur. pl
dc.title.alternative A garden as a space significant in Persian literature on the example of "Women Without Men" by Shahrnush Parsipur pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem rozważań jest to, jak zakorzeniona w tradycji zmysłowa forma perskiego ogrodu przekłada się na jego symboliczną treść w powieści Shahrnush Parsipur pt. Kobiety bez mężczyzn. W pracy przedstawiono sylwetkę pisarki. Zaprezentowano także krótko jej twórczość. Omówiono historię sztuki ogrodowej w Iranie oraz wymieniono i opisano tradycyjne elementy perskiego ogrodu. Dalszą część rozważań stanowią próby odczytania symbolicznego znaczenia charakterystycznych elementów występujących w literackim opisie ogrodu w Karadż. Są to: ogrodzenie, woda, drzewo, kwiat lilii. Praca zawiera także wnioski, jakie można wysnuć na podstawie analizy opowiadań irańskiej pisarki. pl
dc.abstract.en The object of considerations is how the sensual form of the Persian garden, rooted in tradition, translates into its symbolic contents in the novella Women Without Men by Shahrnush Parsipur. The paper presents the profile of the writer. Her literary output has been outlined, too. The paper discusses the history of garden arts in Iran; it also enumerates and describes the traditional elements of the Persian garden. The further part of the considerations is made of attempts at a symbolic reading of the characteristic elements occurring in the literary description of the garden in Karaj. These are: the fence, water, a tree, a lily flower. The paper also includes conclusions that can be drawn based on the analysis of the Iranian writer’s stories. pl
dc.subject.pl ogród perski, symbolika ogrodu, raj, Iran, kobieta, drzewo, ogrodzenie, kwiat lilii, woda, Shahrnush Parsipur, Kobiety bez mężczyzn pl
dc.subject.en Persian garden, garden symbolism, paradise, Iran, woman, tree, fence, lily flower, water, Shahrnush Parsipur, Women Without Men. pl
dc.contributor.reviewer Paraskiewicz, Kinga [SAP11014364] pl
dc.contributor.reviewer Gacek, Tomasz [SAP11017126] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98827-201064 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - iranistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)