Jagiellonian University Repository

Problemy krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa.

pcg.skipToMenu

Problemy krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Czembor, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:44:11Z
dc.date.available 2020-07-26T15:44:11Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206049
dc.language pol pl
dc.title Problemy krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa. pl
dc.title.alternative Problems of developing countries with particular emphasis on poverty. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto próbę zanalizowania problemów krajów rozwijających się. Dokonano przeglądu najważniejszych trudności występujących w krajach Trzeciego Świata, przy czym szczególną uwagę poświęcono kwestii ubóstwa. Na przykładzie Brazylii przedstawiono proces zmian w polityce gospodarczej i społecznej służący rozwojowi kraju. Do analizy wykorzystano literaturę przedmiotu, raporty Banku Światowego, OECD, Narodów Zjednoczonych, FAO oraz dane statystyczne dostępne w tychże źródłach. Wywnioskowano, że ubóstwo stanowi główną przyczynę niedorozwoju w krajach Trzeciego Świata i często jest przyczyną innych problemów. W celu wejścia na ścieżkę rozwoju, należy zatem w pierwszej kolejności rozwiązać kwestię ubóstwa. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to analyze the problems of developing countries. The most affective difficulties in Third World have been investigated, however the specific attention was focused on the problem of poverty. The case of Brazil shows positive influence of political and social reforms on development.The thesis is based on literature and World Bank, OECD, United Nations, FAO reports and statistics.The results show that the poverty is the main reason for underdevelopment in Third World countries as well as causes other complications. According to this, in the first place it is necessary to solve the problem of poverty in order to embark on a development pathway. pl
dc.subject.pl ekonomia rozwoju – kraje rozwijające się – problemy Trzeciego Świata – rozwój – ubóstwo pl
dc.subject.en developing countries – development – development economics – poverty – Third World problems pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98754-164514 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)