Jagiellonian University Repository

Zagrożenia psychologiczne, wzbudzone w obszarze istotnym dla "Ja" jako moderator postaw międzygrupowych.

pcg.skipToMenu

Zagrożenia psychologiczne, wzbudzone w obszarze istotnym dla "Ja" jako moderator postaw międzygrupowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Walasek, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:44:08Z
dc.date.available 2020-07-26T15:44:08Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206048
dc.language pol pl
dc.title Zagrożenia psychologiczne, wzbudzone w obszarze istotnym dla "Ja" jako moderator postaw międzygrupowych. pl
dc.title.alternative Psychological threats , raised in areas relevant to the "self" as a moderator of intergroup attitudes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy, zostały przedstawione wyniki badań, dotyczące wpływu zagrożenia samooceny, na percepcję przedstawiciela grupy stereotypowanej. Przedstawione badania, miały na celu sprawdzenie czy negatywna informacja zwrotna i dostępność wskazówek o orientacji homoseksualnej ocenianej osoby, wpłynie na aplikację stereotypu osoby homoseksualnej oraz na stosunek emocjonalny do reprezentanta grupy. Zakładamy, że stosunek emocjonalny do przedstawiciela grupy mniejszościowej, w warunku zagrożenia samooceny i dostępności wskazówek o orientacji, będzie bardziej negatywny, niż w pozostałych warunkach eksperymentalnych. Wyniki potwierdziły te przewidywania, choć efekt okazał się istotny, tylko przy uwzględnieniu zmiennej płci. pl
dc.abstract.en In this paper are presented results of research on the effects of self-esteem threat, on perception representative of the stereotyped group. The study aimed to verify if negative feedback and the availability tips of homosexual orientation, influences on application stereotype of the homosexual and emotional attitude to the representative of the stereotype group. We assume, that emotional attitude for representative of a minority group, in the condition of the threat of self-assessment and the availability of tips for the orientation, will be more negative, than in other experimental conditions. The results confirmed these predictions, although this effect proved to be important, but taking into account the gender variable. pl
dc.subject.pl samoocena, zagrożenie psychologiczne, stereotypizacja pl
dc.subject.en self - esteem, psychological threat, stereotyping pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Marcin [SAP11118737] pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98753-131008 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)