Jagiellonian University Repository

Modele reifikacji pamięci w twórczości Tadeusza Kantora i Józefa Szajny

pcg.skipToMenu

Modele reifikacji pamięci w twórczości Tadeusza Kantora i Józefa Szajny

Show full item record

dc.contributor.advisor Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.contributor.author Szatko, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:42:33Z
dc.date.available 2020-07-26T15:42:33Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206023
dc.language pol pl
dc.title Modele reifikacji pamięci w twórczości Tadeusza Kantora i Józefa Szajny pl
dc.title.alternative The reification of memory in Tadeusz Kantor's and Józef Szajna's works pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje teatr Tadeusza Kantora i Józefa Szajny jako miejsca pamięci artystów. Artystyczna działalność obu twórców była sposobem badania ich osobistych doświadczeń. Kultura materialna w ich spektaklach oraz hybrydyczne obiekty, które powstały na zasadzie integracji aktorów i materii nieożywionej, były szczególnym rodzajem materializacji wspomnień. pl
dc.abstract.en My work presents theatre of Tadeusz Kantor and Józef Szajna as the theatre of memory. Their artistic work was the way to explore their personal experience. Material culture and hybrid object, which their created with the aid of combination actors and objects, were special and individual kind of past’s embodiment. pl
dc.subject.pl TEATR NARRACJI PLASTYCZNEJ – SCENOGRAFIA TEATRALNA – PRZEDMIOTY – HYBRYDYCZNE OBIEKTY – MEDIUM – PAMIĘĆ - REIFIKACJA PAMIĘCI pl
dc.subject.en POLISH PLASTIC THEATRE – THEATRICAL SCENOGRAPHY – OBJECTS – HYBRID OBJECTS – MEDIUM – MEMORY – REIFICATION OF MEMORY pl
dc.contributor.reviewer Walaszek, Joanna [SAP11007708] pl
dc.contributor.reviewer Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98728-145666 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy wiedza o teatrze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)