Jagiellonian University Repository

Przeobrażenia ustroju na przełomie Republiki i Pryncypatu w Rzymie

pcg.skipToMenu

Przeobrażenia ustroju na przełomie Republiki i Pryncypatu w Rzymie

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.contributor.author Zabawa, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:40:42Z
dc.date.available 2020-07-26T15:40:42Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205994
dc.language pol pl
dc.title Przeobrażenia ustroju na przełomie Republiki i Pryncypatu w Rzymie pl
dc.title.alternative Changes of Roman political system at the turn of the Republic and the Principate pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca stanowi analizę kryzysu Republiki Rzymskiej w I w. p.n.e. oraz ewolucji oligarchicznego systemu republikańskiego w monarchiczny Pryncypat. Rozważania koncentrują się na latach 134 p.n.e. - 14 n.e. i obejmują najważniejsze kwestie kształtujące ustrój państwa. pl
dc.abstract.en Work is an analysis of the Roman Republic crysis in the first century BC and the evolution of oligarchic republican system to monarchical Principate. Reflections focus on the years 134 BC - 14 AD and include the key issues of the formation of the political system. pl
dc.subject.pl republika rzymska; cesarstwo rzymskie; pryncypat; kryzys republiki; wojny domowe; August; pl
dc.subject.en roman republic; roman empire; principate; crisis of the republic; civil wars; Augustus; pl
dc.contributor.reviewer Piegdoń, Maciej [SAP11019899] pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98699-158882 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)