Jagiellonian University Repository

Miejsce i rola menadżera w małym i średnim przedsiębiorstwie ,na przykładzie Firmy MG Business Partner

pcg.skipToMenu

Miejsce i rola menadżera w małym i średnim przedsiębiorstwie ,na przykładzie Firmy MG Business Partner

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Brodowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:40:31Z
dc.date.available 2020-07-26T15:40:31Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205991
dc.language pol pl
dc.title Miejsce i rola menadżera w małym i średnim przedsiębiorstwie ,na przykładzie Firmy MG Business Partner pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Brodowska Małgorzata (2015).Miejsce i rola menedżera w średnim i małym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MG Business Partner. Praca magisterska pod kierunkiem dr.Izabeli Stańczyk, Kraków:Instytut Finansów,Ekonomii i Zarządzania UJ,s 116, poz.bibl.59,1 aneks,17 rys,3 tabl,10 wykAbstraktW niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestię roli i miejsca menedżera w małym i średnim przedsiębiorstwie. Skupiono się na kluczowych kompetencjach, które menedżer musi mieć, by sprawnie potrafił zarządzać podległymi pracownikami. Zbadano jego role jako lidera w obrębie organizacji,w której funkcjonuje.Zaprezentowano różnorodne style kierowania,które można wykorzystać w skutecznym zarządzaniu pracownikami sektora FMCG.Pokazano jakie umiejętności musi posiadać menedżer w branży handlowej,by realizować zakładaną strategię. Udowodniono, że najważniejszym w pracy menadżera jest właściwe wdrożenie dostępnej teorii w zarządzaniu do działań praktycznych. Branża, w której kierownik funkcjonuje jest specyficzna, musi zmagać się ze stresem, rywalizacją i agresywnością rynku. pl
dc.abstract.en Brodowska Malgorzata (2015).Position and role of a manager in medium and small enterprise on the example of MG Business Partner. Master’s thesis under direction of dr. Izabela Stańczyk. Krakow: Institute of Economics UJ, 116 pages, 59 pos. bibl., 1 annex, 17 drawings, 3 tables, 10 graphsAbstractThis master thesis deals with managers role and place in the small and medium enterprise. The focus is on core competencies that manager must have in order to efficiently manage their employees. We examined their role as a leader within the organization in which they operate. A variety of management styles that can be used in the effective management of FMCG are presented. Thesis shows what skills a manager must have to realize the anticipated strategy in the retail sector. It has been proven that proper implementation of the available management theory to practical measures is most important in managers work. Industry in which operates manager is specific, they have to cope with stress, competition and aggressiveness of the market. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: kierowanie-sprzedaż-zarządzanie zasobami ludzkimi. pl
dc.subject.en Keywords: managing - negotiation - human resources management pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98696-69557 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)