Jagiellonian University Repository

Planowanie działalności gospodarczej na przykładzie planu biznesu Szkoły Języka Hiszpańskiego „Conmigo”

pcg.skipToMenu

Planowanie działalności gospodarczej na przykładzie planu biznesu Szkoły Języka Hiszpańskiego „Conmigo”

Show full item record

dc.contributor.advisor Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.author Ryszka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:39:56Z
dc.date.available 2020-07-26T15:39:56Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205982
dc.language pol pl
dc.title Planowanie działalności gospodarczej na przykładzie planu biznesu Szkoły Języka Hiszpańskiego „Conmigo” pl
dc.title.alternative Business planning on the example of business plan for the Spanish Language School "Conmigo" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono istotę planowania, jego funkcję oraz znaczenie. Ponadto scharakteryzowano najpopularniejszy instrument planowania działalności gospodarczej jakim jest plan biznesu, przedstawiono jego strukturę i zastosowanie w planowaniu nowej działalności lub przedsięwzięcia.Na podstawie zaprezentowanej teorii, własnych doświadczeń oraz przeprowadzonej analizy rynku przedstawiono plan biznesu dla nowopowstającej szkoły języka hiszpańskiego. Celem badań było przeanalizowanie konkurencji oraz wyznaczenie strategicznych grup klientów oraz określenie ich oczekiwań. Podstawową cechą wyróżniającą przedsiębiorstwo będzie skupienie się na potrzebach i oczekiwaniach grup klientów wyróżnionych w badaniach rynkowych co zagwarantuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Na podstawie przedstawionych planów można stwierdzić iż pomimo dużej konkurencji na rynku oraz niskiego kapitału początkowego działalność szkoły językowej przyniesie zysk już w pierwszym roku działalności. Opracowany w ten sposób plan może zostać wykorzystany przy tworzeniu działalności gospodarczej. pl
dc.abstract.en This thesis presents the essence of planning, its function and meaning. Furthermore it characterized the most popular business planning instrument which is business plan, it presented its structure and use in planning new activities or projects. On the basis of the presented theory, own experience and market research it presents the business plan for the Spanish Language School. The aim of this study was to analyze the competition and show strategic customer groups and then to determine their expectations. The distinguishing feature of the company will be the focus on the needs and expectations of client groups showed in the market research which ensures gain competitive advantage in the market.On the basis of the presented plans can be observed that despite the high competition in the market and the low initial capital language school will obtain profits in the first year of operation. Business plan developed in this way can be used for creating business. pl
dc.subject.pl PLAN BIZNESU, PLANOWANIE, ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en MANAGEMENT, BUSINESS PLAN, PLANNING pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98686-167316 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)