Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problem sprawiedliwości karania w wymiarze społecznym i metafizycznym

Problem sprawiedliwości karania w wymiarze społecznym ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Soniewicka, Marta [SAP11019062] pl
dc.date.accessioned 2016-02-06T09:35:44Z
dc.date.available 2016-02-06T09:35:44Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1644-7050 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20597
dc.language pol pl
dc.title Problem sprawiedliwości karania w wymiarze społecznym i metafizycznym pl
dc.title.alternative The problem of criminal justice in social and metaphysical dimension pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 66-81 pl
dc.identifier.weblink http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_10_issue16.pdf pl
dc.description.volume 16 pl
dc.title.journal Pressje pl
dc.title.volume Sprawiedliwość pl
dc.contributor.institution Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe "Klub Jagielloński" pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-03 pl
dc.participation Soniewicka, Marta: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach