Jagiellonian University Repository

Children’s Literature in Translation: A Case Study of Selected Polish Renditions of Frances Hodgson Burnett’s A Little Princess

pcg.skipToMenu

Children’s Literature in Translation: A Case Study of Selected Polish Renditions of Frances Hodgson Burnett’s A Little Princess

Show full item record

dc.contributor.advisor Hołobut, Agata [SAP11019837] pl
dc.contributor.author Woźniak, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:38:15Z
dc.date.available 2020-07-26T15:38:15Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205960
dc.language eng pl
dc.title Children’s Literature in Translation: A Case Study of Selected Polish Renditions of Frances Hodgson Burnett’s A Little Princess pl
dc.title.alternative Tłumaczenie literatury dziecięcej- analiza wybranych przekładów Małej Księżniczki Frances Hodgson Burnett na język polski pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest przekład literatury dziecięcej oraz powiązanez nim problemy i strategie. Pierwsza część zawiera krótki przegląd odmiennychstanowisk w sprawie tłumaczenia literatury dziecięcej, prezentowanych przez różnychbadaczy w ciągu ostatnich dekad, a także uwagi na temat roli tłumacza, czynnikówwpływających na proces tłumaczenia, istotności przekładu literatury dziecięcejoraz strategii stosowanych podczas adaptacji kontekstu kulturowego, zwłaszcza metodudomowienia i egzotyzacji oraz sposobów tłumaczenia nazw własnych. W drugiejczęści pracy analizie poddawane są polskie tłumaczenia Małej Księżniczki angielskiejpisarki Frances Hodgson Burnett, ze zwróceniem szczególnej uwagi na adaptacjękontekstu kulturowego, obraz dziecka i realizację celów dydaktycznych w przekładachWacławy Komarnickiej i Józefa Birkenmajera. pl
dc.abstract.en The thesis explores specific problems and strategies related to translatingchildren’s literature. The first part includes a short overview of different approaches tothe issue, which have evolved in the last decades and investigates the role ofa translator, factors that influence the act of translation, the importance of translating forchildren as well as cultural context adaptation, focussing especially on domesticationand foreignization methods and strategies of rendering proper names. The second partpresents an analysis of Polish translations of A Little Princess by Frances HodgsonBurnett, with a special attention paid to the adaptation of cultural context, the image ofthe child and the realization of didactic aims in two most often republished renditions ofthe book by Wacława Komarnicka and Józef Birkenmajer. pl
dc.subject.pl tłumaczenie literatury dziecięcej, Frances Hodgson Burnett, Mała Księżniczka, adaptacja kontekstu kulturowego, obraz dziecka pl
dc.subject.en children's literature in translation, Frances Hodgson Burnett, A Little Princess, cultural context adaptation, the image of the child pl
dc.contributor.reviewer Hołobut, Agata [SAP11019837] pl
dc.contributor.reviewer Kapera, Marta pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98662-148225 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)