Jagiellonian University Repository

Analyse ausgewählter Übersetzungen von Werbetexten. Ein deutsch – polnischer Vergleich

pcg.skipToMenu

Analyse ausgewählter Übersetzungen von Werbetexten. Ein deutsch – polnischer Vergleich

Show full item record

dc.contributor.advisor Chromik, Grzegorz [SAP11018841] pl
dc.contributor.author Prochasek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:37:34Z
dc.date.available 2020-07-26T15:37:34Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205949
dc.language ger pl
dc.subject.other WerbeanzeigeWerbebegriffWerbesloganProduktnameSchlagzeileFließtextBildMerkmale der WerbespracheÜbersetzungsbegriffÄquivalenz Falsche Freunde des ÜbersetzersAnalyse der Werbetexte pl
dc.title Analyse ausgewählter Übersetzungen von Werbetexten. Ein deutsch – polnischer Vergleich pl
dc.title.alternative Analiza wybranych tekstów reklamowych pl
dc.title.alternative Analysis of translation of chosen advertising texts pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Powyższa praca dyplomowa została poświęcona analizie wybranych tekstów reklamowych. Przedstawione rozważania oparte zostały na podstawie różnorodnych definicji oraz metod tłumaczeniowych i zastosowane w celu odkrycia głównej sentencji zawartych w badanych tekstach.Część teoretyczna pracy zawiera kluczowe dane dotyczące m.in. historii rozkwitu reklamy na przestrzeni wieków oraz jej zasadniczych cech rozpoznawczych. Przebieg kształtowania się reklamy został odtworzony na podstawie zebranych materiałów autorstwa niemieckich teoretyków, naukowców i psychologów. Należy podkreślić, iż reklama jest publiczną formą perswazyjnego oddziaływania na pewien krąg odbiorców. Jej fundamentalnym celem jest przede wszystkim zwiększenie popytu na reklamowany produkt.Z pierwszego działu pracy można zaobserwować, iż reklama stała się wszechobecna. Reklamy nierzadko zawierają slogany, które z czasem stają się wręcz kultowe, bazują na grze słów, asocjacji oraz wzbudzają zainteresowanie konsumenta.Drugi rozdział obejmuje wyjaśnienie procesu tłumaczenia oraz przedstawienie najważniejszych strategii tłumaczeniowych. Oba rozdziały stanowią podstawę dla części praktycznej pracy magisterskiej.W części praktycznej pracy została postawiona hipoteza, iż tłumaczenie tekstów oraz samych sloganów reklamowych wymaga nie tylko sprawności językowej, ale również znajomości realiów i kultury danego obszaru językowego. Z tego względu mogą być one badane w wielu kontekstach. W tym celu zostały zaprezentowane najważniejsze informacje46na temat działalności firm oraz niektóre materiały reklamowe, by zaznajomić adresata z ich ogólną treścią oraz dokonać formalnej analizy struktury tekstów.Z przeprowadzonych badań można zaobserwować, iż nie wszystkie teksty stanowią przykłady klasycznych reklam, m.in. ze względu na zbyt dużą ilość tekstu.Teksty reklamowe posiadają funkcję apelatywną. Ich przekonywujący charakter jest wytwarzany m.in. poprzez stosowanie chwytliwych zwrotów, środków stylistycznych, gry słownej bądź powtarzanie informacji w środkach masowego przekazu. Slogany reklamowe powinny dotrzeć do ludzkiej podświadomości w taki sposób, aby wywrzeć wpływ na potencjalnych odbiorców i zachęcić ich do zakupów. Tłumacz uwzględniając różnice kulturowe może użyć parafraz, strategii adaptacji, rewizji oraz stworzyć zupełnie inny tekst, aby dane hasło reklamowe trafiło do odbiorców i zostało przez nich prawidłowo zinterpretowane. pl
dc.abstract.en The purpose of the thesis is an analysis of chosen advertising texts. The basis of the thesis are various definitions and translation methods. The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with diverse aspects.Part One deals with definition advertisement and describes development of adverts in the space of ages. It should be pointed out that nowadays advertisement is omnipresent. The most important function of an advert is to interest and persuade different receivers to buy the advertised product.Chapter Two investigates translation process and examines relevant translation strategies. Both chapters are basis for the next practical part.Part Three focuses on complex analysis of translation of chosen advertising texts. From the research results on the chosen advertisements and slogans, the thesis makes the following main conclusion, that translation of advertising texts requires not only an language ability, but also an acquaintance with culture and realities of the target language. In conclusion an successful translation of advertisement contains a lot of rhetorical theory, wordplay, association and by implication arouse customers interest and pass on the same information as in original text. pl
dc.abstract.other Aus der dargestellten Analyse lässt sich die aufgestellte Hypothese bestätigen, dass bei der Übersetzung von Werbetexten Kenntnisse von kulturellen Diskrepanzen zwischen Ausgans- und Zielgruppe relevant sind. Diesen Schluss untermauern die in der Arbeit angeführten Beispiele mit Werbeslogans.Aus dem ersten und dritten Teil der Arbeit dürfte bereits deutlich geworden sein, dass das wesentliche Ziel der Werbung ist, den Bekanntheitsgrad der angebotenen Waren und Dienstleistungen zu erhöhen. Werbung enthält oft Sprüche, die mit der Zeit Kultsprüche werden und auf dem Assoziation- und Wortspiel beruhen. Sie sind witzig, überraschend, ungewöhnlich und deshalb wecken auch die Interesse des Adressaten.Bei der Übersetzung der Werbetexte sollen v.a. kulturelle und sprachliche Unterschiede berücksichtigt werden. Eine gelungene Übersetzung entsteht, wenn nicht nur ein Text transformiert, sondern auch ein neuer, originaler und witziger Werbeslogan geschaffen wird, der auf verschiedenen Reimen, stilistischen Mitteln, Wortspielen usw. basiert. Zugleich soll er auch einen natürlichen Eindruck machen und an Zielsprache und zielsprachliche Mentalität angepasst werden. Marken mit ungezwungenen und natürlichen Werbesprüchen werden von Kunden schneller als fremde Texte akzeptiert. pl
dc.subject.pl ReklamaDefinicja reklamySlogan reklamowyNazwa produktuNagłówekObrazCharakterystyczne cechy języka reklamyDefinicja tłumaczeniaFałszywi przyjaciele tłumaczaAnaliza tekstów reklamowych pl
dc.subject.en AdvertisementDefinition of advertisementAdvertising sloganProduct nameHeadlinePictureCharacteristics of advertisement languageDefinition of translationFalse friend of translatorAnalysis of advertising texts pl
dc.contributor.reviewer Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.reviewer Chromik, Grzegorz [SAP11018841] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98651-183799 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)