Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Nauka i technika XX wiekuAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Mączyński Marek
Otałęga, Zdzisława
Pankowicz Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Mączyński Marek
Otałęga, Zdzisława
Pankowicz Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Mączyński Marek
Otałęga, Zdzisława
Pankowicz Andrzej