Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Bohr Niels Hendrik DawidAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Mączyński Marek
Pankowicz Andrzej
Otałęga, Zdzisława

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Mączyński Marek
Pankowicz Andrzej
Otałęga, Zdzisława

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Mączyński Marek
Pankowicz Andrzej
Otałęga, Zdzisława