Jagiellonian University Repository

The Linguistic Structure of Memes and Their Influence on Contemporary Language

pcg.skipToMenu

The Linguistic Structure of Memes and Their Influence on Contemporary Language

Show full item record

dc.contributor.advisor Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.contributor.author Dauderer, Sebastian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:35:35Z
dc.date.available 2020-07-26T15:35:35Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205918
dc.language eng pl
dc.title The Linguistic Structure of Memes and Their Influence on Contemporary Language pl
dc.title.alternative Językowy kształt memów i ich wpływ na współczesny język pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Memy w ostatnich latach stały się popularnym zjawiskiem. Termin mem utworzony został przez Richarda Dawkins w 1976. Memy internetowe bazują na idei komunikacji wirtualnej i platform online. 9gag jest przykładem takiej platformy, wokół której powstają globalna społeczność z własnymi zasadami i kulturą. Memy się szybko rozprzestrzeniają na licznych stronach internetowych, zazwyczaj posiadając humorystyczną treść, ale czasami dotykają kontrowersyjnych tematów.W tej pracy dyplomowej prezentuję budowę i cechy językowe memów. Przedstawiam budulec strukturalny memów i sposób ich tworzenia w celu osiągnięcia efektu humorystycznego. Główny naciska kładę w opisie na cechy językowe. Memy internetowe wyróżniają się figurami retorycznymi i innymi zjawiskami językowymi w kreowaniu sytuacji ko0micznych. Zmienności i rozwój memów przyczynia się do powstawania nowych konceptów. Wpływają one na język poprzez tworzenia tworzenie i powielanie struktur językowych obecnych w mediach i codziennym języku.Omówienie zjawiska memów uzupełnia analiza wybranych memy z ww. platformy online. Analiza wskazuje na to, że memy są powszechnie znane różnych grupom wiekowym i że wiele powiedzonek utworzonych w memach używanych jest przez młodych ludzi. pl
dc.abstract.en Memes are a rising phenomenon in the past years and the term was coined by Richard Dawkins in 1976. Internet memes rely on the concept of e-communication and online platforms. 9gag is one of those, with a global community that created its own cultures and rules. Memes can easily be shared on numerous websites and normally consist of universal humorous content, but they can also include controversial notions In this thesis I give readers an insight in the structure and linguistics of memes. I talk about how memes are built and formatted to achieve a comedic effect. The main fo-cus lies within the linguistic properties, which will be thoroughly analysed. Internet memes include many rhetorical devices and other linguistic devices to create funny situations. Changeability and development of memes is a common theme which leads to new ideas . They influence language through their catchphrases and structures, which appear in popular media culture and everyday language. The thesis is reinforced by an analysis of selected memes from the online platforms. The findings show that memes are known throughout different age groups and that some catchphrases derived from memes are frequently used by young people. pl
dc.subject.pl Memy, 9gag, platforma internetowa pl
dc.subject.en Memes, 9gag, online platform pl
dc.contributor.reviewer Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.contributor.reviewer Tereszkiewicz, Anna [SAP11019088] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98620-186942 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)