Jagiellonian University Repository

Współcześni miejscy muzykanci, czyli Kapela ze Wsi Warszawa.

pcg.skipToMenu

Współcześni miejscy muzykanci, czyli Kapela ze Wsi Warszawa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.contributor.author Kuczaj, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:32:46Z
dc.date.available 2020-07-26T15:32:46Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205874
dc.language pol pl
dc.title Współcześni miejscy muzykanci, czyli Kapela ze Wsi Warszawa. pl
dc.title.alternative Contemporary city musicians - Warsaw Village Band pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca porusza temat problemu szeroko pojętej muzyki folkowej. Teren badań określony jest poprzez granice pojęciowe muzyki inspirowanej twórczością dawnych muzykantów ludowych. Głównym celem jest sprawdzenie zmian funkcji muzyki ludowej XIX-wiecznej wsi w jej współczesnych kontynuacjach i inspiracjach. Pierwsze rozdziały opisują zjawisko muzyki ludowej, przedstawiony zostaje portret wiejskiego instrumentalisty oraz jego znaczenie w życiu ówczesnego społeczeństwa. Muzykę ludową zinterpretowano jako zjawisko kulturowe, podkreślona została również jej wartość rytualna. Wyjaśnione zostają aspekty performatywnej strony tego zjawiska. Druga część pracy to zwrot ku współczesnej formie muzykowania. Na przykładzie Kapeli ze Wsi Warszawa nakreślona zostaje funkcja polskiego folku. Działalność grupy zinterpretowano w kategoriach performansu kulturowego, podkreślony zostaje aspekt tożsamości muzyków w kontekście dawnych muzykantów. Kapela ze Wsi Warszawa zostaje opisana jako nowy model kapeli wiejskiej z uwzględnieniem przeniesienia treści i formy wedle zależności wieś-miasto oraz przeszłość-współczesność. Wyraźnie zaznaczona zostaje kwestia prezentacji twórczości Kapeli, jako świadomego odgrywania (poprzez rytuał) wcześniej określonej roli. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to explore the issue of polish folk music. The research area is defined by borders of the definitions of music inspired by the old-time village musicians. The main purpose of this work is to check the changes in the functions of 19-th century Polish village music in its modern inspirations and continuations. First chapters describe the phenomenon of Polish village music and present a portrait of a village instrumentalist and his importance in the life of contemporary society. The music is interpreted as a cultural phenomenon, its ritual value is underlined and the performative aspects of this phenomenon are elucidated. The second part of the work turns to modern form of village music. The function of Polish folk music is described by the example of Warsaw Village Band. All activities of the band are interpreted as a cultural phenomenon, with the aspect of their old-time village musicians identity underlined. Warsaw Village Band is described as a new model of a village band, with transformation of form and essence, by village/city and old-time/contemporary contexts. The issue of presenting the band’s performance as a conscious act (through a ritual) of earlier specified role is distinctly highlighted. pl
dc.subject.pl performans, muzyka folkowa, Kapela ze Wsi Warszawa, muzykanci ludowi, folklor, trans, rytuał, tożsamość pl
dc.subject.en folk music, old-time village musicians, cultural phenomenon, ritual, identity pl
dc.contributor.reviewer Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.contributor.reviewer Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98575-159800 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy teksty kultury pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)