Jagiellonian University Repository

Krytyczny wymiar jedzenia na przykładzie food designu i wybranych praktyk artystycznych

pcg.skipToMenu

Krytyczny wymiar jedzenia na przykładzie food designu i wybranych praktyk artystycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.contributor.author Grzywa, Donata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:32:15Z
dc.date.available 2020-07-26T15:32:15Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205866
dc.language pol pl
dc.title Krytyczny wymiar jedzenia na przykładzie food designu i wybranych praktyk artystycznych pl
dc.title.alternative Critical dimension of food in food design and selected artistic practices pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka dotyczy krytycznej roli jedzenia w kulturze. Zagadnienie to analizuję na przykładzie food designu oraz wybranych praktyk artystycznych w sztuce kobiecej XX i XXI wieku. W pracy przedstawiam dwa cykliczne, społeczne projekty miejskie z zakresu ekologii – „Zielony Jazdów” oraz „Miasto i Ogród”. Przedsięwzięcia te mają na celu stworzenie mobilnych ogrodów ziołowo-warzywnych, dzięki którym następuje proces zazieleniania miasta, a także integrowania zatomizowanej społeczności lokalnej. Następnie prezentuję działalność designerską Gosi Rygalik oraz projektanckiego trio, w którego skład wchodzą Martyna Ochojska, Dominika Wysogląd oraz Joanna Jurga. Designerki te, wykorzystując jedzenie jako materiał twórczy, starają się pokazać, że pokarm może mieć antykonsumpcyjny charakter, skłaniający nas do zastanowienia się na kwestią ochrony środowiska we współczesnym świecie. Rozdział trzeci w całości traktuje o polskiej sztuce kobiecej XX i XXI, którą analizuję na przykładzie dwóch artystek – Natalii LL oraz Julity Wójcik. W rozdziale tym opisuję symboliczny wymiar jedzenia, obecny w pracach i działaniach artystycznych tych dwóch kobiet. W przypadku Natalii LL zdecydowałam się na przedstawienie ikonicznego już dzieła, czyli „Sztuki konsumpcyjnej”, natomiast z dorobku Julity Wójcik wybrałam performans „Obieranie ziemniaków”, zrealizowany w 2001 roku w Zachęcie. pl
dc.abstract.en The dissertation concerns the critical role of the food in the culture. I am analysing this issue on the example of food design and selected artistic practices of the women's art XX and XXI century. I am describing two periodic, urban and ecological projects in Warsaw - "Zielony Jazdów" and "Miasto i Ogród". These undertakings are aimed at creating mobile herbal-vegetable gardens and integrating the local community. Next I am describing designer activity of Rygalik Gosia, Martyna Ochojska, Dominika Wysogląd and Joanna Jurga. They are trying to show that food can have anti-consumption character, inducing us to thinking on with issue of the environmental protection in the world. The chapter three concerns the Polish women's art XX and XXI century which I am analysing on the example of two artists - Natalia LL and Julita Wójcik. In this chapter I am describing the symbolic dimension of the food. In case of Natalia LL I decided to describe the “Sztuka konsumpcyjna” and in case of Julita Wójcik I described her performans “Obieranie ziemniaków”. pl
dc.subject.pl food design, projekty miejskie, jedzenie w sztuce, konsumpcja, konceptualizm, Natalia LL, Julita Wójcik pl
dc.subject.en food design, urban projects, food in art, consumption, conceptualism, Natalia LL, Julita Wójcik, Gosia Rygalik pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Samuel pl
dc.contributor.reviewer Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98564-158805 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy teksty kultury pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)