Jagiellonian University Repository

Projektowanie interfejsów graficznych zorientowanych na zwiększenie efektywności interakcji z użytkownikiem

pcg.skipToMenu

Projektowanie interfejsów graficznych zorientowanych na zwiększenie efektywności interakcji z użytkownikiem

Show full item record

dc.contributor.advisor Strug, Barbara [SAP11015472] pl
dc.contributor.author Koźmic, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:29:42Z
dc.date.available 2020-07-26T15:29:42Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205826
dc.language pol pl
dc.title Projektowanie interfejsów graficznych zorientowanych na zwiększenie efektywności interakcji z użytkownikiem pl
dc.title.alternative Designing user interfaces for increasing effectivity of interaction with a user pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest poświęcona projektowaniu interfejsów graficznych zgodnie z dobrymi praktykami user experience.Do poruszonych w niej zagadnień należą metody poznawania potrzeb użytkowników oraz metody tworzenia szkieletów stron internetowych.Trzon pracy stanowi omówienie poszczególnych elementów witryny sklepu internetowego i ich wpływ na efektywną interakcję z użytkownikiem. pl
dc.abstract.en This paper is about designing graphical user interfaces according to good user experience practices.Main fields of interests are methods of discovering users needs and methods of creating wireframes.The core of this paper is explaining the impact of particular website parts on effective interaction with a user. pl
dc.subject.pl projektowanie interfejsy user experience interakcja UX visitor użytkownik szkielet prototyp sklep internetowy pl
dc.subject.en design interface user experience interaction UX visitor wireframe prototype online shop pl
dc.contributor.reviewer Ślusarczyk, Grażyna [SAP11013577] pl
dc.contributor.reviewer Strug, Barbara [SAP11015472] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98522-142624 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)