Jagiellonian University Repository

Творческое кредо Aльфреда Шнитке

pcg.skipToMenu

Творческое кредо Aльфреда Шнитке

Show full item record

dc.contributor.advisor Przebinda, Grzegorz [SAP11011502] pl
dc.contributor.author Talik, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:28:26Z
dc.date.available 2020-07-26T15:28:26Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205806
dc.language rus pl
dc.subject.other Музыка, Альфред Шнитке, духовность в музыке, Постмодернизм в музыке, СССР pl
dc.title Творческое кредо Aльфреда Шнитке pl
dc.title.alternative Credo artystyczne Alfreda Schnittke pl
dc.title.alternative Artistic views of Alfred Schnittke pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest życie i twórczość rosyjskiego kompozytora Alfreda Schnittke. Praca zawiera periodyzację twórczości artysty, jego poglądy twórcze oraz analizę Kwintetu fortepianowego. Utwór rozpatrywany jest jako dzieło przełomowe w twórczości kompozytora. Analizie poddawane są jego wartości duchowe i postmodernistyczne. pl
dc.abstract.en The subject of the work is the life and work of Russian composer Alfred Schnittke. The work includes the periodization of the artist life, his artistic views and analysis of the Piano Quintet. The composition is considered as an example of spiritual and postmodern music in the works of the composer. pl
dc.abstract.other Предметом работы является жизнь и деятельность русского композитора Альфреда Шнитке. Работа включает в себя периодизацию творчества художника, его художественные взгляды и анализ Фортепианного квинтета. Произведение рассматривается как пример духовной и постмодернистской музыки в творчестве композитора. pl
dc.subject.pl Muzyka, Alfred Schnittke, duchowość w muzyce, postmodernizm w muzyce, ZSRR pl
dc.subject.en Music, Alfred Schnittke, spirituality in music, postmodernism in music, USSR pl
dc.contributor.reviewer Przebinda, Grzegorz [SAP11011502] pl
dc.contributor.reviewer Kliabanau, Dzmitry [SAP11019101] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98502-130402 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kultura Rosji i narodów sąsiednich pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)