Jagiellonian University Repository

Depiction of women in Jack Kerouac’s On the Road

pcg.skipToMenu

Depiction of women in Jack Kerouac’s On the Road

Show full item record

dc.contributor.advisor Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.author Cyran, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:27:22Z
dc.date.available 2020-07-26T15:27:22Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205789
dc.language eng pl
dc.title Depiction of women in Jack Kerouac’s On the Road pl
dc.title.alternative Sposób przedstawienia kobiet w powieści Jacka Kerouaca W drodze pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie sylwetek kobiet w powieści Jacka Kerouaca W drodze. W swojej pracy, najpierw przedstawiam pokolenie bitników oraz ich główne cechy charakterystyczne, skupiając się również na sytuacji kobiet w latach 50. XX wieku. Następnie przechodzę do analizy powieści koncentrując się na przedstawieniu głównych postaci, zarówno męskich jak i żeńskich, oraz rzeczywistych osób będących ich inspiracją. Przybliżam także szczegółowy opis bohaterek W drodze oraz sposób w jaki są one przedstawiane i postrzegane przez mężczyzn. Co więcej, skupiam się na problemie marginalizacji oraz uprzedmiotowienia kobiet w powieści, popierając moje argumenty krytyką feministyczną. Prezentuję także wnioski, podsumowując jednocześnie rolę kobiet w życiu bitników w powieści. pl
dc.abstract.en The main aim of my dissertation is to present depiction of women in Jack Kerouac’s novel On the Road. Firstly, I depict the Beat Generation and its major characteristics, at the same time focusing on the position of women in the 1950s. Then, I proceed to the novel and introduce the central male and female figures as well as their real-life counterparts. Thereafter, I present a detailed description of female characters and the way they are depicted and perceived by men in the novel. Moreover, I also concentrate on the aspects of marginalization as well as objectification of women in On the Road, supporting my arguments with feminist criticism. Finally, I draw the conclusion accounting for the role of females in the lives of male Beat characters in the novel. pl
dc.subject.pl Kerouac, Kobiety, Pokolenie bitników, W drodze, Literatura amerykańska pl
dc.subject.en Kerouac, Women, Beat Generation, On the Road, American Literature pl
dc.contributor.reviewer Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.reviewer Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98485-159736 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)