Jagiellonian University Repository

Obraz III Rzeszy na łamach „Wiadomości Literackich”

pcg.skipToMenu

Obraz III Rzeszy na łamach „Wiadomości Literackich”

Show full item record

dc.contributor.advisor Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.contributor.author Urbański, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:27:18Z
dc.date.available 2020-07-26T15:27:18Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205788
dc.language pol pl
dc.title Obraz III Rzeszy na łamach „Wiadomości Literackich” pl
dc.title.alternative The image of the Third Reich in "Wiadomości Literackie" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Historia Trzeciej Rzeszy, przyczyny sukcesu narodowych socjalistów, skutki ich rządów, odczuwane niemalże w każdym aspekcie życia codziennego, są jednymi z najbardziej fascynujących tematów historii XX w. W latach 1924-1939 ukazywały się w Warszawie słynne „Wiadomości Literackie”. Przyjrzałem się temu, jak często i w jaki sposób publicyści „Wiadomości Literackich” pisali o wydarzeniach, mających miejsce między rokiem 1933 a 1939 w Niemczech. Jaki obraz Trzeciej Rzeszy wyłania się z ich publikacji? Swoją pracę podzieliłem na trzy rozdziały. W pierwszym przybliżyłem czytelnikowi historię powstania czasopisma, jego losy oraz postacie czołowych twórców. W drugim, rozdziale pracy omówiłem teksty przedstawiające i komentujące sytuację w Trzeciej Rzeszy w 1933 roku.. Trzeci rozdział poświęciłem stosunkowo nielicznym, niestety, artykułom z lat 1934 -1939. Z wykorzystanej przeze mnie literatury poświęconej „Wiadomościom Literackim” na szczególną uwagę zasługuje monografia autorstwa Małgorzaty Szpakowskiej – „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich. Sylwetkę autora najważniejszych z analizowanych przeze mnie tekstów przybliżyła mi monografia Anny Augustyniak Hrabia, literat, dandys. Rzecz o Antonim Sobańskim.Ze względu na charakter tej pracy z literatury poświęconej okresowi Trzeciej Rzeszy najbardziej przydatna okazała się, przetłumaczona na język polski Historia społeczna Trzeciej Rzeszy Richarda Grunbergera. Przeanalizowawszy teksty „Wiadomości” dotyczące III Rzeszy można dojść do kilku konkluzji. Po pierwsze, tekstów tych nie ukazało się na łamach „Wiadomości Literackich” zbyt wiele. Wziąwszy jednak pod uwagę, podkreślony już, charakter pisma oraz rozmach, dokładność i wieloaspektowość tych tekstów można stwierdzić, że czytelnik „Wiadomości” – i to wniosek numer dwa – mógł dobrze poznać realia życia w totalitarnych Niemczech.Redakcji „Wiadomości Literackich” bez wątpienia zależało na zaznajomieniu swoich czytelników z hitlerowską „rewolucją”. Świadczyć może o tym fakt, że trzykrotnie udał się tam specjalny wysłannik pisma Antoni Sobański i stworzył dwanaście reportaży.Bez wątpienia dwie charakterystyczne dla hitlerowskich Niemiec zjawiska cieszyły się szczególnym zainteresowaniem redakcji. Pierwszym z nich był szalejący antysemityzm, drugim - powiązana z nim w dużym stopniu „rewolucja kulturalna”. Do obu stosunek dziennikarzy, a szerzej całego skupionego wokół czasopisma środowiska, był zdecydowanie negatywny.Na łamach „Wiadomości” trudno jest znaleźć chociażby jedno pozytywne słowo na temat Niemiec pod rządami Hitlera – co raczej nie powinno dziwić. Co prawda autorzy poruszający tę kwestię przyznawali, że Führer odniósł sukces w sferze gospodarczej, ale nie wróżyli mu trwałości – co być może jest jedną z niewielu błędnych antycypacji tego środowiska. Co do jednego niewątpliwie okazało się, że mieli rację. Kilkukrotnie ostrzegali oni, że prędzej czy później europejska awantura Hitlera skończy się wojną na wielką skalę. Niestety, przepowiednia ta miała się ziścić. pl
dc.abstract.en The history of the Third Reich, the reasons for the success of the National Socialists, the effects of their governments, felt in almost every aspect of everyday life are among the most fascinating topics in the history of the twentieth century. In the years 1924-1939 famous "Wiadomości Literackie" was published in Warsaw.I looked at how often and how columnists of "Wiadomości Literackie" wrote about the events that took place between 1933 and 1939 in Germany. What kind of image of the Third Reich emerges from their publications?After examining the texts of "Wiadomości" on the Third Reich you can have several conclusions. Firstly, these texts did not appear in the pages of "Wiadomości" too often. But the reader of "Wiadomości" could well learn about the realities of life in totalitarian Germany. Without a doubt, the two characteristic phenomena of Nazi Germany enjoyed a special interest of editors. The first was a raging anti-Semitism, the second - the related to it - "cultural revolution". In "Wiadomođci" it is difficult to find even one positive word about Germany under Hitler - but it rather should not be surprising. pl
dc.subject.pl Wiadomości Literackie, Trzecia Rzesza, Antoni Sobański pl
dc.subject.en Wiadomości Literackie, Third Reich, Antoni Sobański pl
dc.contributor.reviewer Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.contributor.reviewer Mikietyński, Piotr [SAP11014853] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98484-113728 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)