Jagiellonian University Repository

The Inversion of the Biblical Symbols in John Steinbeck's The Grapes of Wrath

pcg.skipToMenu

The Inversion of the Biblical Symbols in John Steinbeck's The Grapes of Wrath

Show full item record

dc.contributor.advisor Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.author Borula, Michalina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:27:03Z
dc.date.available 2020-07-26T15:27:03Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205784
dc.language eng pl
dc.title The Inversion of the Biblical Symbols in John Steinbeck's The Grapes of Wrath pl
dc.title.alternative Inwersja symboli biblijnych w Gronach gniewu Johna Steinbecka pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy było przeanalizowanie symboli biblijnych w powieści Johna Steinbecka i pokazanie, jak ich inwersja przekształca opowieść w uniwersalne przesłanie do ludzi żyjących w różnych czasach. Próbowałam udowodnić, że pomimo obecności tych symboli, powieść ta nie jest w ogóle religijna. W pracy skupiłam się również na przyrodzie obecnej w „Gronach gniewu” i przez jej pryzmat na zachowaniu postaci. Analizowałam artykuły dotyczące odrzucenia religii i nieobecności Boga w powieści Johna Steinbecka oraz ich cel. W swojej analizie omówiłam elementy marksizmu obecne w powieści. Porównując oba elementy doszłam do wniosku, że żadna wspólnota religijna ani religia, lecz podjęcie wspólnej inicjatywy przez wszystkich ludzi może rozwiązać problemy całego kraju. pl
dc.abstract.en The aim of my paper was to analyze the biblical symbolism introduced by JohnSteinbeck and to show how its inversion transforms the story into a universal messageapplicable to all people and all times. I tried to prove that in spite of the presence ofthose symbols, the novel itself is not religious at all. I focused on the nature depicted inThe Grapes of Wrath and through that on the characters’ behavior. I have studied manyarticles concerned with the rejection of faith and lack of God in the novel and thepurpose of it. I have also discussed the Marxist notions present throughout the novel andespecially in the inter chapters. While comparing those two prominent elements Ireached a conclusion that neither religion nor any communion, but only a conjoint effortof all people can solve the problems of the whole country. pl
dc.subject.pl Grona gniewu, John Steinbeck, Biblia, symbole biblijne, marksizm, inwersja, współpraca, przyroda pl
dc.subject.en The Grapes of Wrath, John Steinbeck, the Bible, biblical symbolism, Marxism, inversion, cooperation, nature pl
dc.contributor.reviewer Palmowski, Michał [SAP11019161] pl
dc.contributor.reviewer Hauzer, Katarzyna [SAP11019412] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98480-161557 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)