Jagiellonian University Repository

Postrzeganie bezpieczeństwa w województwie małopolskim

pcg.skipToMenu

Postrzeganie bezpieczeństwa w województwie małopolskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.author Nosal, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:25:00Z
dc.date.available 2020-07-26T15:25:00Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205752
dc.language pol pl
dc.title Postrzeganie bezpieczeństwa w województwie małopolskim pl
dc.title.alternative Perception of safety in the Malopolska province pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest postrzeganie bezpieczeństwa w Małopolsce. Chodzi tutaj przede wszystkim o subiektywną wizje społeczeństwa, o to w jaki sposób widzą zagrożenia zwykli mieszkańcy Małopolski. Przedstawione zostały różne zagrożenia występujące w Małopolsce oraz ocena mieszkańców dotycząca tych właśnie zagrożeń. Ważnym aspektem postrzegania bezpieczeństwa jest środowisko w jakim się wychowuje i przebywa dana osoba. Poza miejscem zamieszkania na postrzeganie ma wpływ również wiek czy wykształcenie. Na to czy dana osoba czuje się bezpiecznie ma wpływ wiele czynników. pl
dc.abstract.en The subject of this work is the perception of safety in Małopolska province. The point here is all about subjective visions of society, how the ordinary residents of Małopolska see the threat . It lists various threats that may exist in Malopolska and assessment of residents for these particular threats. An important aspect of the perception of security is the environment in which a person educates and resides. In addition to the place of residence, the perception is also influenced by age or education. Of whether the person feels safe is influenced by many factors. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo, Małopolska, zagrożenia pl
dc.subject.en safety, Malopolska, threats pl
dc.contributor.reviewer Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.reviewer Chorośnicki, Michał [SAP11007169] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98444-135108 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)