Jagiellonian University Repository

Biznesplan jako narzędzie analityczno-planistyczne warunkujące sukces planowanej działalności na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej

pcg.skipToMenu

Biznesplan jako narzędzie analityczno-planistyczne warunkujące sukces planowanej działalności na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Łach, Katarzyna pl
dc.contributor.author Hącel, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:24:41Z
dc.date.available 2020-07-26T15:24:41Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205747
dc.language pol pl
dc.title Biznesplan jako narzędzie analityczno-planistyczne warunkujące sukces planowanej działalności na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej pl
dc.title.alternative The business plan as a tool for analysis and planning conditioning the success of the proposed activity on the example of transport and forwarding company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska zakłada, że dobrze opracowany biznesplan jest narzędziem analityczno-planistycznym warunkującym powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest transportowo-spedycyjna działalność gospodarcza. Celem pracy magisterskiej jest zatem prezentacja teoretycznych podstaw biznesplanu i specyfiki branży TSL oraz opracowanie biznesplanu mikroprzedsiębiorstwa logistycznego. Biznesplan będzie narzędziem strategicznym zastosowanym przy realizacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. pl
dc.abstract.en Master's thesis assumes that a well-developed business plan is a tool for analysis and planning for the success of the project, which is to transport-forwarding business activity. The aim of the thesis is therefore to present the theoretical foundations of business and industry specifics TSL and the development of micro-logistics business. The business plan is a strategic tool used in the implementation of the planned business venture. pl
dc.subject.pl biznesplan - działalność gospodarcza - logistyka - spedycja - transport pl
dc.subject.en business plan - economic activity - freight forwarding - logistics - transport pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Łach, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98439-116482 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)