Jagiellonian University Repository

The Transformative function of the Journey in William Golding's "Rites of Passage", Virginia Woolf's "The Voyage Out" and Edward Morgan Forster's "A Room with a View"

pcg.skipToMenu

The Transformative function of the Journey in William Golding's "Rites of Passage", Virginia Woolf's "The Voyage Out" and Edward Morgan Forster's "A Room with a View"

Show full item record

dc.contributor.advisor Kucała, Bożena [SAP11215417] pl
dc.contributor.author Kupczyk, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:24:26Z
dc.date.available 2020-07-26T15:24:26Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205743
dc.language eng pl
dc.title The Transformative function of the Journey in William Golding's "Rites of Passage", Virginia Woolf's "The Voyage Out" and Edward Morgan Forster's "A Room with a View" pl
dc.title.alternative TRANSFORMACYJNA FUNKCJA PODRÓŻY W POWIEŚCIACH RYTUAŁ PRZEJŚCIA WILLIAMA GOLDINGA, THE VOYAGE OUT VIRGINII WOOLF I POKÓJ Z WIDOKIEM EDWARDA MORGANA FORSTERA pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy magisterskiej jest analiza procesu transformacji zachodzącego pod wpływem podróży u bohaterów powieści: Rytuał przejścia Williama Goldinga, The Voyage Out Virginii Woolf i Pokój z widokiem Edwarda Morgana Forstera. Każda z głównych postaci z tych książek przechodzi emocjonalną lub moralną przemianę, a także zmianę dotychczasowego postrzegania świata, pod wpływem nowego środowiska.Praca podzielona jest na dwa rozdziały, które zawierają podrozdziały analizujące każdą powieść osobno. Pierwszy rozdział, noszący nazwę W momencie wyjazdu, zawiera informacje o środowisku, w jakim wychował się główny bohater lub bohaterka powieści, ich charakter i nastawienie do świata, zanim wyruszają w podróż, oraz opis nowego otoczenia w jakim się znajdują w trakcie podróży.Drugi rozdział pod tytułem Przemiana opisuje kluczowe wydarzenia zachodzące w trakcie wyjazdu, które mają wpływ na proces transformacji bohatera lub bohaterki, a także doświadczenia i osoby, które przyczyniają się do tego procesu. Najważniejszym elementem tego rozdziału jest opis przemiany, jaka zachodzi w głównej postaci jako rezultat nowo nabytych doświadczeń. Każdy bohater uczy się innej lekcji w trakcie wyjazdu, ponieważ ich początkowe postawy i przeżycia podczas podróży różnią się między sobą. pl
dc.abstract.en The aim of my thesis is to analyse the transformative function of the journey in William Golding's Rites of Passage, Virginia Woolf's The Voyage Out and Edward Morgan Forster's A Room with a View. In each novel the main character undergoes an emotional, moral or mental change as a result of the exposure to the unfamiliar environment.My thesis is divided into two chapters, each of which contains three subchapters discussing each novel separately. The first chapter, titled Setting Out, deals with the background of the main characters, their mindsets before the voyage and the new surroundings they find themselves in.The second chapter, The Transformation, depicts the crucial events during their journeys, significant experiences and the people who managed to influence the characters' perception of the world, and, most importantly, how the voyage has changed the main protagonist. Each character in the novels learns different lessons during their voyages because their initial situation at the beginning of the novel and the experiences they encounter during the voyage are different. pl
dc.subject.pl przemiana bohatera, podróż, Edward Morgan Forster, Virginia Woolf, William Golding, Rytuał przejścia, The Voyage Out, Pokój z widokiem pl
dc.subject.en character's transformation, journey, Edward Morgan Forster, Virginia Woolf, William Golding, Rites of Passage, The Voyage Out, A Room with a View pl
dc.contributor.reviewer Branny, Andrzej [SAP11006549] pl
dc.contributor.reviewer Kucała, Bożena [SAP11215417] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98435-182609 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)