Jagiellonian University Repository

Projekt i realizacja gry na platformę mobilną z systemem Android

pcg.skipToMenu

Projekt i realizacja gry na platformę mobilną z systemem Android

Show full item record

dc.contributor.advisor Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.author Tabiszewski, Artur pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:24:03Z
dc.date.available 2020-07-26T15:24:03Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205737
dc.language pol pl
dc.title Projekt i realizacja gry na platformę mobilną z systemem Android pl
dc.title.alternative Design and implementation of game for mobile platform with Anroid system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przeprowadzenie i opisanie procesu tworzenia gry na platformę Android przy użyciu multiplatformowego frameworka libGdx. W pierwszej części opisana została historia urządzeń mobilnych i rozwój rynku mobilnych gier. Następny rozdział skupia się na opisaniu technologii i metod wybranych do realizacji projektu. W kolejnych częściach pracy opisywana jest mechanika gry, określane założenia funkcjonalne, następny omawiany jest cykl projektowy i planowana architektura aplikacji. Następna część pracy skupia się na implementacji i szczegółowo opisuje wybrane aspekty i sposoby rozwiązania pojawiających się problemów. Praca zakończona jest prezentacją efektów, krótkim podsumowaniem i określeniem możliwych kierunków dalszego rozwoju aplikacji. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to conduct and describe the process of designing an Android game using a multiplatform framework lib Gdx. Chapter I is devoted to the history of mobile devices and development of mobile games market. The next Chapter focuses on the description of the technology and methods selected for project completion. Game mechanics, functional assumptions, design cycle and planned application structure are described in the following Chapters. The next part of the thesis focuses on implementation and includes a detailed description of selected aspects and ways of dealing with particular problems. The last Chapter is devoted to the presentation of the results and a brief summary as well as it deals with the future direction of the application development. pl
dc.subject.pl Android, libGdx, Java, programowanie, gry mobilne pl
dc.subject.en Android, libGdx, Java, programming, mobile games pl
dc.contributor.reviewer Argasiński, Jan [SAP14001261] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98428-183708 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)