Jagiellonian University Repository

Rola imienia Augusta w propagandzie dynastii julijsko – klaudyjskiej

pcg.skipToMenu

Rola imienia Augusta w propagandzie dynastii julijsko – klaudyjskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.contributor.author Sideł, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:22:50Z
dc.date.available 2020-07-26T15:22:50Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205718
dc.language pol pl
dc.title Rola imienia Augusta w propagandzie dynastii julijsko – klaudyjskiej pl
dc.title.alternative The role of August' s name in julio -claudian dynastic propaganda pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca pokazuję jaką rolę w propagandzie cesarzy z dynastii julijsko - klaudyjskiej odegrało odwoływanie się do imienia boskiego Augusta. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy odnosi się do samego Augusta. Przedstawia stworzony przez niego model władzy, jego stosunek do przyjmowania boskiej czci za życia, prowadzoną przez niego propagandę rodową i program pogrzebu, w trakcie, którego dokonało się jego ubóstwienie. Następne cztery rozdziały odnoszą się kolejnych cesarzy z dynastii julijsko - klaudyjskiej. Przedstawiają ich politykę w zakresie przestrzegania stworzonego przez Augusta modelu władzy oraz podtrzymywania jego boskiego kultu. Zawierają także przykłady propagandowych przedstawień umieszczanych przez tych cesarzy w przestrzeni publicznej oraz na monetach. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to show how important for julio - claudian dynastic propaganda was referring to the name of divine August. The thesis consist five chapters. The first relates to August. Shows model of reign created by him, his attitude to worship him as a god during his lifetime, dynastic propaganda wchich was conducting by him and the programme of his funeral, during which took place his deification. The next four chapters relate to subsequent emperors of julio - claudian dynasty. They present their policies about obeing model of reign created by August and maintaining his worship of god. They also include examples of propaganda pictures placed by the emperors in public spaces and on the coins. pl
dc.subject.pl August, dynastia julijsko - klaudyjska, propaganda, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron, Divus Augustus, kult panującego pl
dc.subject.en August, julio - claudian dynasty, propaganda, Tiberius, Caligula, Klaudius, Nero, Divus Augustus, imperial cult pl
dc.contributor.reviewer Piegdoń, Maciej [SAP11019899] pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98407-163204 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)