Jagiellonian University Repository

Jak czytać z szóstoklasistą? Wpływ nauczyciela na wybory czytelnicze ucznia

pcg.skipToMenu

Jak czytać z szóstoklasistą? Wpływ nauczyciela na wybory czytelnicze ucznia

Show full item record

dc.contributor.advisor Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.contributor.author Cepuchowicz, Adriana pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:22:12Z
dc.date.available 2020-07-26T15:22:12Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205708
dc.language pol pl
dc.title Jak czytać z szóstoklasistą? Wpływ nauczyciela na wybory czytelnicze ucznia pl
dc.title.alternative How to read with sixth-former. Teacher's impact on pupils books choice pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat niniejszej pracy brzmi: „Jak czytać z szóstoklasistą? Wpływ nauczyciela na wybory czytelnicze ucznia”. Zwracam w niej uwagę na wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych, które dotyczą stosunku uczniów szóstej klasy szkolnej podstawowej do czytania książek. W pracy przedstawione zostały wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród młodzieży zamieszkującej obszar Nowej Huty oraz studentów, którzy uczęszczali do szkół w jej obrębie. Celem badania było zebranie informacji dotyczących dziecięcych wyborów czytelniczych i wpływu nauczyciela, na kształtowanie się gustu czytelniczego uczniów. Studenci biorący udział w badaniu mieli okazję, przedstawić swoje propozycje czytelnicze dla dzieci ze środowiska lokalnego Nowej Huty.W oparciu o wnioski z ankiet został utworzony projekt edukacyjny, który ma na celu zwiększyć aktywność czytelniczą wśród młodzieży i poszerzyć znajomość literatury, która odnosi się do zamieszkiwanej przez uczniów dzielnicy. pl
dc.abstract.en Topic of my Beachelor Thesis is "How to read with sixth-former. Teacher's impact on pupils books choice" In my Beachelor Thesis I pay attention to reseach results of Educational Research Institute concerning sixth's formers attitude to read books.In my Beachelor Thesis have been depicted feedback of polls performed with young living in Nowa Huta and students in this area, in order to show how teacher's personality affect to students and to their books choices. Students which took a part in this research had a chance to introduce their own proposition of books which children from Nowa Huta can read.On grounds of collected informations I did Educational Project which meant to incrase reading activity of young people and extend their knowledge of literature about place where they live. pl
dc.subject.pl lektury w szkole podstawowej, czytelnictwo dzieci i młodzieży, ankieta, projekt edukacyjny, Nowa Huta pl
dc.subject.en reading matter in primary school, readership of children and young people, survey, educational project, Nowa Huta pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98396-164839 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)