Jagiellonian University Repository

Droga do państwa islamskiego w świetle Idārat at-Tawahhush Abū Bakra Nāğī’ego.

pcg.skipToMenu

Droga do państwa islamskiego w świetle Idārat at-Tawahhush Abū Bakra Nāğī’ego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalak-Pikulska, Barbara [SAP11014922] pl
dc.contributor.author Mykita, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:20:29Z
dc.date.available 2020-07-26T15:20:29Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205681
dc.language pol pl
dc.title Droga do państwa islamskiego w świetle Idārat at-Tawahhush Abū Bakra Nāğī’ego. pl
dc.title.alternative The road to the islamic state in the light of Idārat at-Tawaḥḥuš by Abū Bakr Nāğī’ pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Po upadku w 1924 Imperium Osmańskiego wielu spośród muzułmanów zapragnęło odnowy kalifatu. Ich marzenie ziściło się 29 czerwca 2014 roku, kiedy to w meczecie w Mosulu lider Państwa Islamskiego, Abū Bakr al-Baġdādī, ogłosił przywrócenie kalifatu, a siebie samego mianował kalifem. Do tego momentu grupa nie była szerzej znana społeczności międzynarodowej. Celem pracy jest przedstawienie tego ruchu, jego historii, liderów ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych na drodze do realizacji celu, jakim było przywrócenie państwa islamskiego.W pierwszym rozdziale przedstawiono nurt religijny, jaki ta grupa reprezentuje. Przedstawiono jego krótką historię, dogmaty oraz podział na frakcje ze szczególnym naciskiem na jej najbardziej radykalny nurt.Drugi rozdział przedstawia pioniera tego ruchu na ziemiach irackich, jego następców oraz działaność tej grupy aż do przywrócenia kalifatu. Trzeci rozdział dotyczy podręcznika "Idārat at-Tawaḥḥush", napisanego przez Abū Bakra Nāğīego, na podstawie którego liderzy tego ugrupowania tworzą do dziś strategię i taktykę działań na ziemiach Iraku i Syrii. Najważniejsze punkty jego pracy zilustrowane są odpowiednimi wydarzeniami. pl
dc.abstract.en When the Ottoman Empire collapsed in 1924, many of the muslim instantly wanted to revive it. Their dreams came true in the 29th of June in 2014 when in a mosque in Mosul the leader of Islamic State, Abū Bakr al-Baġdādī, announced restoration of the islamic state and appointed himself as a caliph. Untill this very momement the international community wasn't aware of existence of such group. This work aims at describing this current, its history, leaders and achievments , particulary methods it used on its way to achieving the goal which was re-establishment of the islamic state.The first chapter describes the religious current which this group represents. The history, dogma and division within the movememnt are described there. The second chapter presents the first leader of this movement on the iraqi terrirtory, his successors and activity untill the re-establishmen of the caliphate. The third chapter touches the ideas described in the book "Idārat at-Tawaḥḥush" written by Abū Bakr Nāğī on which basis leaders of this group are planning its movems in Syria and Iraq. The most important issuses are backed with the approporiate examples. pl
dc.subject.pl Aẓ-Ẓawahīri , Az-Zarqāwī , Abū Bakr al-Baġdādī , Al-Kaida , Salafizm , Abū Bakr Nāğī , Zarządzanie chaosem , Państwo Islamskie, Idārat at-Tawaḥḥuš pl
dc.subject.en Aẓ-Ẓawahīri , Az-Zarqāwī , Abū Bakr al-Baġdādī , Al-Qaida , Salafism , Abū Bakr Nāğī , Managment of Savagery , Islamic State, Idārat at-Tawaḥḥuš pl
dc.contributor.reviewer Michalak-Pikulska, Barbara [SAP11014922] pl
dc.contributor.reviewer Gadomski, Sebastian [SAP11118459] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98364-162276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - arabistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)