Jagiellonian University Repository

Between Alienation and Coexistence: The World of The Sane and The World of The Insane in Susanna Kaysen's Girl, Interrupted

pcg.skipToMenu

Between Alienation and Coexistence: The World of The Sane and The World of The Insane in Susanna Kaysen's Girl, Interrupted

Show full item record

dc.contributor.advisor Kusek, Robert [SAP13017370] pl
dc.contributor.author Węda, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:20:17Z
dc.date.available 2020-07-26T15:20:17Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205678
dc.language eng pl
dc.title Between Alienation and Coexistence: The World of The Sane and The World of The Insane in Susanna Kaysen's Girl, Interrupted pl
dc.title.alternative Między alienacją a współistnieniem: świat ludzi zdrowych oraz świat ludzi umysłowo chorych w książce Susanny Kaysen Girl, Interrupted pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W powyższej pracy staram się udowodnić istnienie dwóch sprzecznych relacji pomiędzy „normalnym” światem, a światem ludzi cierpiących z powodu różnego rodzaju chorób psychicznych. Prawdziwość wyżej wspomnianej tezy zostaje udokumentowana głównie na podstawie książki Susanny Kaysen Girl, Interrupted. W mojej pracy pokazuję, że świat ludzi chorych psychicznie jest ogromną inspiracją dla artystów. Twierdzę także, że ów świat nie jest obojętny wobec „zdrowej” części społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, z jednej strony jest on intrygujący, wzbudza ciekawość i fascynację, a z drugiej strony często staje się źródłem strachu, niechęci, a także wstydu. Wspominam także o alienacji ludzi psychicznie chorych: fizycznej, która polega na umieszczanie ich w szpitalach psychiatrycznych, a także społecznej i psychologicznej, która jest spowodowana brakiem akceptacji i odrzuceniem ze strony społeczeństwa. Co więcej, pokazuję do jakiego stopnia ludzie chorzy psychicznie są uzależnieni od ludzi zdrowych, psychiatrów, pielęgniarek a także swoich własnych rodzin. W ostatniej części mojej pracy przedstawiam stan zdrowia Susanny Kaysen z dwóch różnych perspektyw: początkowo poprzez analizę dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy podczas jej pobytu w szpitalu psychiatrycznym; następnie poprzez analizę jej własnych odczuć i przemyśleń dotyczących jej choroby, a także otaczającej jej szpitalnej rzeczywistości. Praca ta pozwala przenieść się na moment do świata ludzi psychicznie chorych i zastanowić się do jakiego stopnia ich świat jest odizolowany od naszego, a w jakim stopniu się z nim łączy. pl
dc.abstract.en This paper discusses the existence of two contradictory relations between the world of the sane and the world of the insane: alienation and coexistence. The analysis undertaken by this thesis has been based primarily on Susanna Kaysen’s memoir Girl, Interrupted. I argue that the world of the insane is a great source of inspiration for artists. Moreover, I claim that the sane people are not indifferent to the insane people; the latter evoke different kinds of emotions: curiosity and fascination on the one hand, and fear, shame, and antipathy on the other. I also state that alienation that exists between the two worlds can be both physical, which is connected with being locked up in a mental institution, and social, connected with lack of acceptance and rejection. What is more, I present the way in which the insane part of the society is dependent on the sane people, i.e. on psychiatrists, nurses and their families. In the last section of the paper I present Susanna Kaysen’s mental health from two different perspectives: firstly, as it is described in medical records embedded in a story, and secondly, from the perspective of Kaysen herself who provides us with her personal thoughts and reflections on her own state of mind and reality of a mental hospital. While reading this paper one may indulge oneself in the distorted reality of the insane people and search for the connection of this reality to the reality of the sane. pl
dc.subject.pl choroba psychiczna, wyalienowanie, Susanna Kaysen pl
dc.subject.en mental illness, alienation, Susanna Kaysen, memoir, borderline personality disorder pl
dc.contributor.reviewer Kusek, Robert [SAP13017370] pl
dc.contributor.reviewer Kowal, Ewa [SAP13038510] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98360-162433 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)