Jagiellonian University Repository

Wpływ płynności finansowej na wycenę rynkową spółek

pcg.skipToMenu

Wpływ płynności finansowej na wycenę rynkową spółek

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Pawlik, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:15:30Z
dc.date.available 2020-07-26T15:15:30Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205602
dc.language pol pl
dc.title Wpływ płynności finansowej na wycenę rynkową spółek pl
dc.title.alternative The impact of liquidity on the market valuation of companies. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Bardzo istotna jest płynność finansowa przedsiębiorstw. Ma ona nie tylko znaczenie teoretyczne jak i praktyczne. W spółkach wykorzystywana jest nie tylko do wykazania zdolności spłaty bieżących zobowiązań, ale również określania wymienialność aktywów firmy. Pomimo założenia płynność finansowa ma ujemny wpływ na przedsiębiorstwa. Oznacza to, że inwestorzy bardziej doceniają spółki o niższej płynności oraz wyższej efektywności zarządzania. W pracy uwzględniono 21 spółek sektora budowlanego, ponieważ jest to jeden z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki i na tym autor oparł swoje badania. W pracy wykorzystano szeroką literaturę, m. in. prof. zw. dr hab. Borowieckiego R., Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw i dr hab. Cicirko T., Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en Very important is the liquidity of companies. It is not only the importance of theoretical but and practical. In companies it is used not only to demonstrate the ability to meet its current obligations, but also for determining the convertibility of the company's assets. Despite the assumptions of liquidity it has a negative impact on companies. This means that investors are more likely to appreciate companies with lower liquidity and higher management efficiency. In my work is 21 companies in the construction sector, because I think that this is one of the most important sectors of the Polish economy and the leaned his research. My work leaned a lot of publications among others: Professor comp. assoc. R. Borowiecki, Restructuring and competitiveness of enterprises. And assoc. Cicirko T., Fundamentals of liquidity management companies. pl
dc.subject.pl płynność finansowa, sektor budowlany, wycena przedsiębiorstw, wartość rynkowa spółek pl
dc.subject.en liquidity, the construction sector, business valuations, the market value of companies pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98279-163129 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)