Jagiellonian University Repository

Prawo patentowe w sektorze leków

pcg.skipToMenu

Prawo patentowe w sektorze leków

Show full item record

dc.contributor.advisor Podrecki, Paweł [SAP11015085] pl
dc.contributor.author Szacoń, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:11:10Z
dc.date.available 2020-07-26T15:11:10Z
dc.date.submitted 2015-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205534
dc.language pol pl
dc.title Prawo patentowe w sektorze leków pl
dc.title.alternative Patent law in pharmaceutical area pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza najważniejszych zagadnień związanych z kwestią ochrony patentowej produktów leczniczych, podziału rynku leków, stosowania specyficznych instytucji związanych z tym rynkiem, jak dodatkowe świadectwo ochronne, oraz metod skracania i przedłużania monopolu wynikającego z prawa do patentu. Praca ma na celu opisanie problemów występujących przy praktycznym wykorzystaniu wymienionych instytucji oraz ich wpływ na rynek dystrybucji produktów leczniczych, jak również rozważyć zarówno gospodarczy, jak i moralny aspekt nadużywania praw wynikających z patentu. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to present the most important issues connected with patent protection of pharmaceuticals, division of markets and use of specific institutions closely related to this market such as Supplementary Protection Certificate and terms of extending and reduction of monopoly that comes with patent law. Thesis tries to analyze problems that come up with practical use of institutions mentioned above and its direct influence on this specific market. Moreover thesis aim is to consider both economic and moral aspect of abuse of rights arising from patent law. pl
dc.subject.pl Dodatkowe świadectwo ochronne, Prawo Cywilne, Prawo Własności Przemysłowej, Nieuczciwa Konkurencja, Prawo patentowe, Leki pl
dc.subject.en Supplementary Protection Certificate, Civil Law, Industrial property law, Unfair Competition, Patent Law, Pharmaceuticals pl
dc.contributor.reviewer Kasprzycki, Dariusz pl
dc.contributor.reviewer Podrecki, Paweł [SAP11015085] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98209-126606 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)