Jagiellonian University Repository

Przestrzeń absurdu w sztukach Mikołaja Gogola (Rewizor, Ożenek i Gracze)

pcg.skipToMenu

Przestrzeń absurdu w sztukach Mikołaja Gogola (Rewizor, Ożenek i Gracze)

Show full item record

dc.contributor.advisor Makowiecka, Katarzyna pl
dc.contributor.author Dudzik, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:10:59Z
dc.date.available 2020-07-26T15:10:59Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205531
dc.language pol pl
dc.title Przestrzeń absurdu w sztukach Mikołaja Gogola (Rewizor, Ożenek i Gracze) pl
dc.title.alternative The absurd’s space in Nikolai Gogol's plays (The Government Inspector, Marriage and The Gamblers) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Mikołaj Gogol to jeden z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich. Tworzył on w XIX wieku. Celem pracy jest analiza przestrzeni absurdu w sztukach Gogola: „Rewizor” „Ożenek” „Gracze”. Poprzez komizm i absurd pisarz demaskuje społeczeństwo, jego wady i zasady, które kierują ich życiem. pl
dc.abstract.en Nikolai Gogol is one of the greatest Russian writers. He was writting in the 19th century. The aim of this work is to analyse absurd’s space in Gogol’s plays: “The Government Inspector”, “Marriage” and “The Gamblers”. By means of humor and absurd the writer exposes community, its defects and rules which control its life. pl
dc.subject.pl Gogol, absurd, komizm, Rewizor, Ożenek, Gracze pl
dc.subject.en Gogol, absurd, humor, The Government Inspector, Marriage, The Gamblers pl
dc.contributor.reviewer Papla, Eulalia pl
dc.contributor.reviewer Makowiecka, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98206-67352 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy język i kultura Rosji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)