Jagiellonian University Repository

Zarządzanie małą firmą na rynku polsko francuskim

pcg.skipToMenu

Zarządzanie małą firmą na rynku polsko francuskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Lasak, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:09:58Z
dc.date.available 2020-07-26T15:09:58Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205515
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie małą firmą na rynku polsko francuskim pl
dc.title.alternative Low Management company on the French Polish market pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia temat zarządzanie małym przedsiębiorstwem na rynku polsko - francuskim. Przedstawiono czym jest małe przedsiębiorstwo oraz elementy zarządzania występujące w małym przedsiębiorstwie takie jak: cele przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, rachunkowość, zatrudnianie pracowników. Porównanie rynku polskiego i rynku francuskiego w takich aspektach jak zakładanie działalności, funkcjonowanie działalności, zatrudnianie pracowników. Analizę przypadku firmy budowlanej działającej na obu rynkach – proces zakładania działalności, zarządzanie projektami w kontekście realizacji kontraktów, zarządzanie finansami, rachunkowość oraz zatrudnianie pracowników. Polem do rozwoju badanej firmy jest lepsze zarządzanie finansami - przepływów pieniężnych i ryzyka kursów walutowych. Zdobycie reputacji i utrzymanie dobrych relacji z klientami, dostawcami i współpracownikami jest podstawą przyszłego sukcesu firmy. pl
dc.abstract.en The paper covers some aspects of small business management on Polish French market. The paper includes definition of small business, elements of management such as goals of the company, strategic management, finance management, accounting, employee acquisition. Comparison of Polish and French market in areas such as establishing a business, operating a business and employees acquisition/hiring process. The paper examines case study of a construction company functioning on both markets. The main focus was put on starting a business, project management in the context of contract realization, finance and employment management. The area for development for the company is better financial management – cash flow and foreign exchange risk management. Gaining reputation and maintaining good relationship with clients, suppliers and business partners is essential. pl
dc.subject.pl małe i średnie przedsiębiorstwo, funkcjonowanie firm, zarządzanie małą firmą, rynek polski, rynek francuski pl
dc.subject.en Small and medium-sized enterprises, the functioning of companies, small business management, French Polish market pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98188-168002 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)