Jagiellonian University Repository

System oddziaływań pomiędzy mediami a organizacjami terrorystycznymi

pcg.skipToMenu

System oddziaływań pomiędzy mediami a organizacjami terrorystycznymi

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.author Węgrzyn, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:09:54Z
dc.date.available 2020-07-26T15:09:54Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205514
dc.language pol pl
dc.title System oddziaływań pomiędzy mediami a organizacjami terrorystycznymi pl
dc.title.alternative The system of relations between the media and terrorist organisations. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu oddziaływań jaki występuje pomiędzy mediami, a organizacjami terrorystycznymi. Po wstępnej analizie problemów definicyjnych, omówiony został sposób w jaki media relacjonują działania terrorystyczne, przy równoczesnym zwróceniu uwagi na płynące z tego korzyści zarówno dla terrorystów jak i mediów. W szerszym aspekcie opisane zostały także metody wykorzystania Internetu przez organizacje terrorystyczne. Z punktu widzenia nauk nad bezpieczeństwem, problematyka ta jest istotna, gdyż współcześnie rozwój nowych technologii umożliwia mediom coraz skuteczniejsze oddziaływanie na opinię publiczną, a terrorystom docieranie do szerszych grup potencjalnych zwolenników. pl
dc.abstract.en The goal of this paper is to present the system of relations between the media and terrorist organisations. After the introductory analysis of definitions, it contains the characteristics of the way the media relate terrorist operations, and how it brings profits to both sides. In a broader perspective, the usage of Internet by terorist organisations is also described. This topics are especially important from safety and security science's perspective, as new technologies empower the media to increasingly affect society, while they also help terrorists reach broader groups of potential followers pl
dc.subject.pl terroryzm, organizacje terrorystyczne, media, internet, symbioza, system oddziaływań pl
dc.subject.en terrorism , terrorist organizations , media ,Internet, symbiosis, system of relations pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98186-168295 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)