Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu wyciągu z ziela Wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) na proliferację i żywotność ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych

pcg.skipToMenu

Badanie wpływu wyciągu z ziela Wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) na proliferację i żywotność ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.contributor.author Wojewódzka, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:08:45Z
dc.date.available 2020-07-26T15:08:45Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205496
dc.language pol pl
dc.title Badanie wpływu wyciągu z ziela Wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) na proliferację i żywotność ludzkich komórek prawidłowych i nowotworowych pl
dc.title.alternative Influence study of herb extract from Centella asiatica on proliferation and cytotoxic of human normal and cancers cells. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wielokierunkowe działanie Centella asiatica zostało odkryte tysiące lat temu przez sprzymierzeńców medycyny naturalnej - Ajurwedów. Naukowcy podążając drogą myślenia indyjskich uczonych by wykorzystywać związki pochodzenia roślinnego w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań leczniczych rozpoczęli szeroko pojęte badania naukowe. Obiecujące wyniki badań in vitro i in vivo zachęcają do prowadzenia eksperymentów mając na uwadze coraz nowsze aspekty, które określą mechanizm działania i potwierdzą skuteczność Centella asiatica m.in. w leczeniu egzemy, bielactwa, łuszczycy, anemii, syfilisu, nadciśnienia i depresji. W pierwszej części pracy dyplomowej przedstawiono charakterystykę rośliny z rodziny selerowatych Centella asiatica, zwaną także Wąkrotą azjatycką, Gotu Kola, Tiger Grass. Ponadto omówiono doniesienia naukowe na temat aktywności biologicznej wyciągów wodnych oraz octanowych z Centella asiatica (działanie na zmiany skórne, układ nerwowy i sercowo-naczyniowy oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe). W dalszej części zaprezentowano skład wyciągu z uwzględnieniem opisu izolowanych związków z wąkroty azjatyckiej oraz ich właściwości proliferacyjnych i cytotoksycznych na komórki prawidłowe – fibroblasty skóry ludzkiej i nowotworowe – czerniaka skóry i raka prostaty. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki dotyczące wpływu na fibroblasty HSF, czerniaka skóry WM793 oraz raka prostaty DU145 pokazują, że wyciąg zarówno wodny jak i z octanu etylu powodują największe zahamowanie proliferacji po 72 godzinach hodowli przy 80 µl wyciągu/1ml pożywki. Analiza wyników doświadczenia na proliferację powyższych linii komórkowych nie umożliwiła stwierdzenia aktywności cytostatycznej badanych wyciągów w wyniku czego przeprowadzono badanie LDH oraz z błękitem trypanu. Najlepsze efekty cytotoksyczne uzyskano po 72 godzinach hodowli na komórkach raka prostaty DU145 przy 80µl wyciągu/1ml pożywki otrzymując wynik jedynie 57% żywych komórek po dodaniu wyciągu octanowego z wąkroty azjatyckiej. Wykazany szereg właściwości dobroczynnych z Centella asiatica przemawia za prowadzeniem dalszych badań nad zastosowaniem tej rośliny w celach terapeutycznych. pl
dc.abstract.en Multridirectional activity of Centella asiatica was discovered thousands of years ago by allies of natural medicine – Ayurveda’s. Researchers following the way of thinking of Indian scholars to use plant-derived compounds in the search for alternatives began a broad scientific research. Promising results of in vitro and in vivo encourage experimentation given the ever newer aspects that will determine the mechanism of action and confirm the effectiveness of Centella asiatica, among others, in the treatment of eczema, vitiligo, psoriasis, anemia, syphilis, hypertension and depression.The first part of the thesis presents the characteristics of plant from the Apiaceae family Centella asiatica, also known as Gotu kola, Tiger grass or Wąkrota azjatycka. Furthermore discussed scientific reports on the biological activity of water and ethyl acetate extracts from Centella asiatica (effects on skin lesions, nervous and cardiovascular and antibacterial and antiviral agents). In the following, presented the isolated components of the extract from Centella asiatica and their proliferative and cytotoxic impact on normal cells – human skin fibroblasts and human skin cancer - melanoma and prostate cancer. In diploma thesis presented results concerning the effect of extracts on fibroblasts HSF, melanoma WM793 and DU145 prostate cancer. The results show that both water and ethyl acetate extracts cause the greatest inhibition of cell proliferation after 72 hours of incubation at concentration 80 µl extract / 1ml medium. Analysis of the results of experiments on the proliferation of these cell lines did not allow to determine cytostatic activity of the investigated extracts therefore conducted LDH and trypan blue tests. The highest cytotoxic effects were obtained after 72 hours of incubation of prostate cancer cells DU145 with 80μl extract / 1 ml medium. Obtained result indicated only 57% of viable cells after the addition of the ethyl acetate extract of Centella asiatica.Demonstrated a range of beneficial properties of Centella asiatica encourages to continue further research into the use of plants for therapeutic purposes. pl
dc.subject.pl Centella asiatica, Gotu kola, triterpenoidy, saponozydy, kwas azjatykowy , kwas madekasowy , azjatykozyd , madekasozyd , rak prostaty ludzkiej , czerniak skóry , fibroblasty , gojenie ran , proliferacja, cytotoksyczność , DU145 , WM793 , HSF pl
dc.subject.en Centella asiatica , Gotu kola , Triterpenoids , Saponosides , Asiatic and madecassic acids , Asiaticoside , Madecassoside , Prostate cancer , Melanoma , Fibroblasts , Wounds healing , Proliferation , Cytotoxic , DU145 , WM793, HSF pl
dc.contributor.reviewer Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.contributor.reviewer Galanty, Agnieszka [SAP20002165] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98159-183110 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)