Jagiellonian University Repository

USING SONGS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR TO POLISH LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS

pcg.skipToMenu

USING SONGS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR TO POLISH LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Show full item record

dc.contributor.advisor Trepczyńska, Magdalena pl
dc.contributor.author Tęcza, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:07:17Z
dc.date.available 2020-07-26T15:07:17Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205479
dc.language eng pl
dc.title USING SONGS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR TO POLISH LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS pl
dc.title.alternative UŻYCIE PIOSENEK W NAUCZANIU GRAMATYKU JĘZYKA ANGIELSKIEGO WŚRÓD POLSKICH UCZNIÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest określenie w jakim stopniu użycie piosnek ma wpływ na przyswajanie struktur gramatycznych języka angielskiego przez polskich uczniów. W tym celu został zaplanowany oraz przeprowadzony eksperyment, który osadzony został w ramach badania w działaniu (tj. Action Research). Cała praca składa się z trzech rozdziałów.Rozdział pierwszy zawiera opis teoretycznego tła badania, dotyczący głównie natury piosenek, ich użycia w nauczaniu języka w ujęciu ogólnym, ale przede wszystkim przedstawia on ścisłe informacje dotyczące użycia piosnek w sferze nauczania gramatyki języka angielskiego. Ponadto, w rozdziale tym autor przedstawia kilka badań naukowych, skupiających się na efektywności wykorzystania piosenek w nauczaniu języka obcego,Rozdział drugi dotyczy opisu badania, przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej. W rozdziale tym autor formułuje główny cel badania oraz przedstawia założone hipotezy badawcze. Ponadto, rozdział ten zawiera szczegółowy opis metodologii, uczestników, materiałów oraz procedur użytych w badaniu, a także prezentacje zgromadzonych wyników. Dodatkowo, autor dokonuje szerokiej analizy opisowej wyników oraz przedstawia implikacje dydaktyczne. pl
dc.abstract.en The main aim of this MA thesis is to determine the extent to which the use of songs has a positive influence on teaching English grammar structures to Polish students of English. In order to check it, the dependent variable of English grammar learning by Polish students has been investigated with the use of an experiment within the framework of action research. The study was conducted on two groups of Polish students of English using a control group pretest-posttest design with matching and repeated measures, a variation of the randomized design. The thesis consists of two chapters. Chapter One provides a conceptual theoretical framework considering the nature of songs, their use in teaching in general and, most importantly, the ways in which songs can be applied in teaching grammatical aspects. Moreover, in this chapter the author reviews the research conducted on using songs in teaching English grammar.Chapter Two is concerned with the presentation of the study of the usefulness of pop songs for teaching English grammar structures. In this chapter the author states the main aim of the study as well as presents and explains the research hypotheses. Furthermore, the chapter includes the presentation of the methodology and procedures used in the research and it discusses the characteristics of the students and the research instruments and lesson materials used in the course of the investigation. The final section presents the findings of the research focusing on the key themes. It mainly consists of the statistical description of the results that the students of both experimental and control group h achieved in each part of the investigation. Moreover, it includes a broad discussion and critical evaluation of the findings and the implications for the pedagogy . pl
dc.subject.pl PIOSENKI, GRAMATYKA, ACTION RESEARCH pl
dc.subject.en SONGS, GRAMMAR, ACTION RESEARCH pl
dc.contributor.reviewer Kusiak-Pisowacka, Monika [SAP11015163] pl
dc.contributor.reviewer Trepczyńska, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98141-166962 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)