Jagiellonian University Repository

ODDZIAŁYWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA KONKURENCYJNOŚĆ – NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNOLOGIA

pcg.skipToMenu

ODDZIAŁYWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA KONKURENCYJNOŚĆ – NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNOLOGIA

Show full item record

dc.contributor.advisor Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.contributor.author Shcherbak, Tetiana pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:05:57Z
dc.date.available 2020-07-26T15:05:57Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205458
dc.language pol pl
dc.title ODDZIAŁYWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA KONKURENCYJNOŚĆ – NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNOLOGIA pl
dc.title.alternative The impact of quality management systems on competitiveness - on example enterprise Technology. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, muszą zaoferować swoim klientem szereg usług i produktów o wysokiej jakości. Przedstawione w pracy zagadnienia dotyczą systemów zarządzania jakością opartych o normy ISO serii 9000 są bardzo istotne dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.Celem pracy było przeprowadzenie analizy systemów zarządzania jakością oraz zbadanie wpływu systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej analizy i badań udało się zweryfikować hipotezę badawczą. To oznacza, że wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa.W celu scharakteryzowania podstawowych pojęć zawartych w pracy, została wykorzystana literatura przedmiotu. pl
dc.abstract.en Today's companies, which want to obtain a competitive advantage in the market, must offer its customer a wide range of services and products of high quality. Labor issues are presented in quality management systems based on ISO standards 9000 series are very important in order to enhance competitiveness of enterprises in the market.The aim of the study was to carry out an analysis of the quality management system and to examine the impact of quality management on business competitiveness. As a result of the carried out analysis and research managed to verify the hypothesis. This means that implemented quality management system in compliance with ISO 9001certification increases competitiveness of the enterprise.In order to characterize the basic concepts contained in the work, was used literature of subject. pl
dc.subject.pl jakość – konkurencyjność – przedsiębiorstwo - zarządzanie jakością pl
dc.subject.en quality – competitiveness – enterprise – quality management pl
dc.contributor.reviewer Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98118-156518 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)