Jagiellonian University Repository

Stanisław Janicki jako telewizyjny krytyk filmowy i publicysta

pcg.skipToMenu

Stanisław Janicki jako telewizyjny krytyk filmowy i publicysta

Show full item record

dc.contributor.advisor Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.author Wachowicz, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:04:41Z
dc.date.available 2020-07-26T15:04:41Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205438
dc.language pol pl
dc.title Stanisław Janicki jako telewizyjny krytyk filmowy i publicysta pl
dc.title.alternative Stanisław Janicki as film critic and publicist pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska jest opisem oraz analizą dorobku Stanisława Janickiego, czołowego polskiego telewizyjnego krytyka filmowego i publicysty. Uwaga jest przede wszystkim skupiona na jego specyficznej metodzie komentowania szeroko rozumianej sztuki filmowej w autorskich programach telewizyjnych, audycjach radiowych, a także wydawanych przezeń książkach. Jego dzieła są kolejno omówione, a wybrane z nich poddane analizie, która udowadnia bezprecedensowy sukces Janickiego jako krytyka filmowego. Jego autorski program W starym kinie był nieprzerwanie emitowany na antenie Telewizji Polskiej przez 32 lata. Przy okazji omawiania dorobku Stanisława Janickiego są też wspomniane sylwetki wielkich oraz niszowych aktorów, reżyserów czy scenarzystów w Polsce i na świecie. Efektem finalnym było wykazanie, że Stanisław Janicki nie tylko przyczynił się do formowania i utrwalania pozycji zawodu krytyka filmowego, ale też torowania mu nowych ścieżek przekazu i opowiadania w sposób stricte gawędziarski o szeroko pojętej kinematografii. pl
dc.abstract.en This master's thesis is both description and analysis of Stanisław Janickis’ achievements as a leading Polish television film critic and publicist. I focused attention on his special method of commenting cinematography in television programs, radio broadcasts, and also in his books. His works are subsequently discussed, and some of them also analyzed, what proves that Janicki had unprecedented success as a film critic. His own program In the old cinema was broadcasted in Polish Television constantly for 32 years. Stanisław Janicki used to present profiles of great actors, directors and stage-managers but also these mostly unknow (both from Poland and abroad). The final effect of this thesis was to show that Stanisław Janicki both contributed to development of film critic occupation in Poland and also showed brand new way of storytelling about cinematography. pl
dc.subject.pl kino, publicystyka, krytyk filmowy, Stanisław Janicki, dziennikarz, W starym kinie, kinematografia pl
dc.subject.en cinematography, publicist, film critic, Stanisław Janicki, journalist, cinema, movies, storytelling pl
dc.contributor.reviewer Kaliszewski, Andrzej [SAP11015995] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98092-112348 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)