Jagiellonian University Repository

Ocena wpływu terapii EEG-biofeedback na rozwój werbalny dzieci z zaburzonym rozwojem mowy.

pcg.skipToMenu

Ocena wpływu terapii EEG-biofeedback na rozwój werbalny dzieci z zaburzonym rozwojem mowy.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.contributor.author Rutka, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:00:57Z
dc.date.available 2020-07-26T15:00:57Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205379
dc.language pol pl
dc.title Ocena wpływu terapii EEG-biofeedback na rozwój werbalny dzieci z zaburzonym rozwojem mowy. pl
dc.title.alternative Evaluation of the impact of EEG-biofeedback therapy on verbal development of children with impaired speech development. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu programu treningowego EEG-Biofeedback w protokole theta/SMR na rozwój werbalny dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Część teoretyczna obejmuje przestawienie zagadnienia typowego rozwoju językowego, jego neurofizjologicznych podstaw, przykładów różnych zaburzeń mowy oraz sposób na wspieranie zaburzonych funkcji. Rozwinięty został też szerzej temat biofeedbacku i neurofeedbacku, ze szczególnym uwzględnieniem metody EEG-Biofeedback (EEG-BFB). W części empirycznej przedstawiony został projekt zrealizowanych badań, oparty o intensywny program 20 treningów EEG-BFB. Treningom poddanych zostało czworo dzieci - podopiecznych Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie. Dodatkowo wykorzystane zostały testy badające mowę: Test Słownikowy dla Dzieci (TSD) oraz Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTS-R), autorstwa Haman i Fronczyka. Analiza wykazała brak istotnych różnic pomiędzy rozwojem mowy u dzieci z grupy badanej, uczestniczących w programie treningów EEG-BFB, oraz z grupy kontrolnej. Żadna z trzech hipotez postawionych w badaniu nie została przyjęta. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to evaluate the impact of the EEG Biofeedback training program in the protocol theta/SMR on the verbal development of children with impaired speech development. The theoretical part encompasses the case of typical language development, its neurophysiological bases, examples of different speech disorders and ways of supporting the impaired functions. It discusses more broadly biofeedback and neurofeedback, with particular emphasis on the EEG-biofeedback method (EEG BFB). The empirical part of the thesis presents a research project based on an intensive programme of 20 training sessions on EEG-BFB. In the sessions participated four children from Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna in Skawina. In addition, the study was accompanied by two tests: Test Słownikowy dla Dzieci (TSD) and Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTS-R) by Haman and Fronczyk.The analysis showed no significant differences between speech development in children in the research group which attended the EEG BFB training and the control group. None of the three hypotheses raised in the study was confirmed. pl
dc.subject.pl rozwój mowy, terapia EEG-Biofeedback, neurolingwistyka, wady wymowy, zaburzenia komunikacyjne, opóźniony rozwój mowy (ORM), specyficzne zaburzenie językowe (SLI), wspieranie rozwoju językowego pl
dc.subject.en speech development, EEG-Biofeedback therapy, neurolinguistics, articulation defects, communication disorder, delayed speech development, specific language impairment (SLI), supporting speech development pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.reviewer Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98027-61700 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)