Jagiellonian University Repository

Bank Światowy jako globalna instytucja w walce z ubóstwem

pcg.skipToMenu

Bank Światowy jako globalna instytucja w walce z ubóstwem

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Myrdzik, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:59:52Z
dc.date.available 2020-07-26T14:59:52Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205362
dc.language pol pl
dc.title Bank Światowy jako globalna instytucja w walce z ubóstwem pl
dc.title.alternative The World Bank as a global institution in the fight against poverty pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ubóstwo jest to zjawisko, które występuje na całym świecie w różnym stopniu nasilenia. W celu radzenia sobie z trudną sytuacją społeczeństwa, powoływane są do życia instytucje międzynarodowe, których zadaniem jest pomoc państwom, a przede wszystkim ludziom, których dany problem dotyczy. Jedną z takich instytucji międzynarodowych, której zadaniem jest redukcja ubóstwa oraz pomoc państwom zadłużonym jest Bank Światowy. Podstawową formą jego działania jest tworzenie strategii, które mają poprawić sytuację wewnątrz państw. W niniejszej pracy zawarto strategie redukcji ubóstwa realizowane przez Bank Światowy od początku jego istnienia. Drugą formą pomocy, która została oceniona i przeanalizowana jest działalność pożyczkowa Banku Światowego skierowana do zadłużonych państw. pl
dc.abstract.en Poverty is a phenomenon that occurs throughout the world in varying degrees of severity. In order to cope with the difficult situation of the society, appointed for life,international institutions, whose task is to assist States and, above all, the people that the problem concerned. One of these international institutions, whose task is to reduce poverty and help debted States is The World Bank. The basic form of his actions is to develop strategies to improve the situation within the Member States. In this work includes poverty reduction strategies implemented by The World Bank since the beginning of its existence. The second form of aid which has been assessed andanalysed the activities of the World Bank's lending to indebted countries. pl
dc.subject.pl Bank Światowy – działalność pożyczkowa - instytucje międzynarodowe – ubóstwo – strategie pl
dc.subject.en international institutions – lending activity – poverty - strategies – The World Bank pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98008-144515 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)