Jagiellonian University Repository

Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w Nowych Ruchach Religijnych Próba syntezy

pcg.skipToMenu

Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w Nowych Ruchach Religijnych Próba syntezy

Show full item record

dc.contributor.advisor Bąbel, Przemysław [SAP11018939] pl
dc.contributor.author Szuta, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:58:39Z
dc.date.available 2020-07-26T14:58:39Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205343
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w Nowych Ruchach Religijnych Próba syntezy pl
dc.title.alternative Psychological consequences participation in New Religious Movements Attempt to synthesis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą stworzenia informatora przeznaczonego zarówno dla osób zaangażowanych w działalność tak zwanych Nowych Ruchów Religijnych, jak i ich rodzin oraz bliskich. W części pierwszej w syntetyczny sposób została przedstawiona aktualna wiedza naukowa na temat Nowych Ruchów Religijnych. Jest ona zasadniczo skoncentrowana na prezentacji tego zjawiska przede wszystkim od strony negatywnych, także psychopatologicznych konsekwencji mogących pojawić się u aktywnych uczestników Nowych Ruchów Religijnych, szczególnie w przypadku ich najbardziej zagrażających postaci (tzw. niebezpieczne sekty). W drugiej części pracy została dokonana próba przełożenia tej wiedzy na język powszechnie przystępny i zrozumiały. Celem owego „zabiegu translacyjnego” jest stworzenie informatora zrozumiałego dla osoby niezaznajomionej ze specjalistycznym językiem współczesnej nauki, w sytuacji braku wiarygodnych i wartościowych publikacji tego rodzaju. Praca ta jest wstępną próbą stworzenia takiego informatora, który miałby na zapleczu oparcie w badaniach naukowych. pl
dc.abstract.en The aim of a thesis is to provide an information material directed to those who are engaged in New Religious Movements, their families and friends. The first part includes a summary of actual scientific knowledge about New Religious Movements. The primary focus is put on both disadvantages of this phenomenon and psychopathology consequences which may appear in members of New Religious Movements. Especially in the most dangerous shape (also known as sects). The second part includes an attempt to translate this scientific knowledge to universal and understandable language. The aim of this translation is to provide an information material which could be understood by person who is not familiar with specialised language of modern science. On the scientific market there are not any reliable and worthy publications related with the subject. The thesis is only an attempt to provide such information material which is supported by scientific researches. pl
dc.subject.pl Nowe Ruchy Religijne, sekty, psychologiczne konsekwencje, informator pl
dc.subject.en New Religious Movements, sects, psychological consequences, information material pl
dc.contributor.reviewer Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.reviewer Bąbel, Przemysław [SAP11018939] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97986-135309 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)