Jagiellonian University Repository

Średniowieczne kazania żałobne na przykładzie wybranych kazań Stanisława ze Skarbimierza

pcg.skipToMenu

Średniowieczne kazania żałobne na przykładzie wybranych kazań Stanisława ze Skarbimierza

Show full item record

dc.contributor.advisor Sroka, Stanisław [SAP11016008] pl
dc.contributor.author Kuziel, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:56:56Z
dc.date.available 2020-07-26T14:56:56Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205316
dc.language pol pl
dc.title Średniowieczne kazania żałobne na przykładzie wybranych kazań Stanisława ze Skarbimierza pl
dc.title.alternative Medieval funeral sermons as exemplified by selected sermons of Stanisław of Skarbimierz pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Średniowieczne kazania pogrzebowe stanowią bardzo interesujący materiał w badaniach historycznych. Jednak w polskiej historiografii temat ten nie jest wystarczająco opracowany. Do dzisiaj nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania nad średniowiecznymi kazaniami żałobnymi. Niniejsza praca licencjacka przedstawia formę oraz treść przykładowych kazań napisanych i wygłoszonych na pogrzebach królowej oraz profesora uniwersyteckiego. Każda z trzech części pracy dotyczy jednego z kazań Stanisława ze Skarbimierza: ,,Recommendatio hominis boni mortui magistri Lucae de Cosmin", ,,Soliloquium de transitu Hedvigis Reginae Poloniae" oraz ,,Sermo ad regem et proceres eius de obitu Hedvigis Reginae et vita eius". Średniowieczni kaznodzieje posiadali wzory do użycia podczas pisania kazań i z tego powodu czasami są one do siebie podobne. Niniejsza praca ukazuje także cechy średniowiecznych kazań żałobnych, które są podobne do cech współczesnych kazań pogrzebowych. pl
dc.abstract.en Medieval funeral sermons are very interesting material in historical research. However in Polish historiography this topic is not elaborated enough. Until today there has been no detailed study of medieval funeral sermons. This bachelor's thesis describes form and contents of exemplary medieval sermons written and delivered at the funerals of the queen and of the university professor. Every of three sections of the thesis concerns one sermon of Stanisław of Skarbimierz: "Recommendatio hominis boni mortui magistri Lucae de Cosmin", "Soliloquium de transitu Hedvigis Reginae Poloniae" and "Sermo ad regem et proceres eius de obitu Hedvigis Reginae et vita eius". Medieval preachers had formulas to use while writing sermons and for this reason they were sometimes similar. The thesis also shows these features of medieval funeral sermons, which are similar to contemporary features. pl
dc.subject.pl kazania, pogrzeb, kazania średniowieczne, kazania żałobne, kaznodziejstwo, Stanisław ze Skarbimierza, królowa Jadwiga, Łukasz z Wielkiego Koźmina pl
dc.subject.en sermons, funeral, medieval sermons, funeral sermons, preaching, Stanisław of Skarbimierz, Queen Jadwiga, Łukasz of Wielki Koźmin pl
dc.contributor.reviewer Sroka, Stanisław [SAP11016008] pl
dc.contributor.reviewer Ożóg, Krzysztof [SAP11010471] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97958-160814 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)