Jagiellonian University Repository

Inspiracje folklorem w twórczości Nikołaja Niekrasowa na podstawie poematów pt. „Mróz, Czerwony Nos” i „Krobecznicy”

pcg.skipToMenu

Inspiracje folklorem w twórczości Nikołaja Niekrasowa na podstawie poematów pt. „Mróz, Czerwony Nos” i „Krobecznicy”

Show full item record

dc.contributor.advisor Chrząszcz, Matylda [SAP11020140] pl
dc.contributor.author Palka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:55:21Z
dc.date.available 2020-07-26T14:55:21Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205291
dc.language pol pl
dc.title Inspiracje folklorem w twórczości Nikołaja Niekrasowa na podstawie poematów pt. „Mróz, Czerwony Nos” i „Krobecznicy” pl
dc.title.alternative Folklore inspirations in Nikolay Niekrasov’s works based on poems „Grandfather Frost the Red Nose” and „Korobeiniki” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy wpływu kultury ludowej na twórczość Nikołaja Niekrasowa. Za bazę do rozważań wykorzystane zostały przede wszystkim dwa poematy – „Mróz, Czerwony Nos” oraz „Krobecznicy”. Celem pracy jest zebranie i przedstawienie rozmaitych aspektów folkloru, które miały wpływ na twórczość pisarza. Pierwszy rozdział przedstawia wpływ kultury ludowej na życie pisarza na tle biograficznym oraz genezę dwóch omawianych utworów. Drugi rozdział odnosi się do ustnych form folkloru będących inspiracją dla Niekrasowa, m. in. pieśni, powiedzeń, a także omawia środki stylistyczne, które posłużyły poecie do nadania ludowego charakteru dzieł. Ostatni, trzeci rozdział, przedstawia folklor pozajęzykowy. Odnosi się on do aspektów życia codziennego, obrzędów i ceremonii, które stanowiły inspirację dla pisarza. Ostatni podrozdział zatytułowany „Folklor magiczny” omawia aspekty kultury ludowej takie jak etnomedycyna, tkaniny i ich symboliczne funkcje, a także mitologiczne postaci. W podsumowaniu przedstawione zostają wnioski na temat roli wykorzystanych przez Niekrasowa aspektów folkloru. pl
dc.abstract.en The thesis focuses on folk culture and its influence on Nikolay Nekrasov’s creation. Two fundamental poems were used in the work: „Grandfather Frost the Red Nose” and „Korobeiniki”. The aim of this work is to collect and present various aspects of folklore, which inspired the poet. The thesis consists of three chapters. First chapter presents the role of folk culture in Nekrasov’s personal life and focuses on genesis of two fundamental poems. Second chapter refers to lingual forms of folklore, which had influence on poet’s works. It also presents stylistic devices used by the poet, whose aim was to give them folk character. The last chapter introduces paralinguistic folklore. It refers to various aspects of popular life, which inspired the poet: inter alia, rituals, ceremonies and beliefs. The summary of the thesis presents the main purpose of folklore in Nikolay Nekrasov’s creation. pl
dc.subject.pl Nikołaj Niekrasow folklor „Mróz, Czerwony Nos” „Krobecznicy” pl
dc.subject.en Nikolay Nekrasov folklore „Grandfather Frost the Red Nose” „Korobeiniki” pl
dc.contributor.reviewer Chrząszcz, Matylda [SAP11020140] pl
dc.contributor.reviewer Trojanowska, Urszula [SAP11017790] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97931-162330 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)