Jagiellonian University Repository

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE FIRMY XYZ

pcg.skipToMenu

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE FIRMY XYZ

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Łazeba, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:54:35Z
dc.date.available 2020-07-26T14:54:35Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205279
dc.language pol pl
dc.title UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE FIRMY XYZ pl
dc.title.alternative Simplified forms of tax records in small enterprises on the example of XYZ Company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca porusza problematykę dotyczącą uproszczonych form ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach. Na przykładzie firmy XYZ należącej do sektora mikro przedsiębiorstw wskazano praktyczne zastosowanie rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz jej ważną funkcje optymalizacyjną w kształtowaniu kwoty podstawy opodatkowania. Przedstawiono także charakterystyki alternatywnych metod opłacania podatku dochodowego w postaci form zryczałtowanych, do których należą karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. pl
dc.abstract.en Thesis moving issues concerning simplified forms of tax records in small enterprises. For example, Company XYZ belonging to the sector of micro-enterprises indicated practical application of personal income tax settlements in the form of tax register of revenues and expenses, and its important functions in the development of optimization in the amount of the tax base. Also shows the characteristics of alternative methods of paying income tax forms with flat, which include fixed amount tax and lump‑sum tax on registered revenue. pl
dc.subject.pl ewidencja podatkowa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatkowa księga przychodów i rozchodów - przedsiębiorstwo - ryczałt pl
dc.subject.en enterprise - lump sum - personal income tax - tax records - tax register of revenues and expenses pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97919-183427 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)