Jagiellonian University Repository

Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym

pcg.skipToMenu

Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym

Show full item record

dc.contributor.author Kaczmarek-Śliwińska, Monika [SAP14013603] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.editor Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.date.accessioned 2016-02-05T09:28:38Z
dc.date.available 2016-02-05T09:28:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3961-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20526
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym pl
dc.title.alternative The school principal as a leader in the local community pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 107-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 118-119. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/images/Raporty/Mazurkiewicz%20G_Przywodztwo%20edukacyjne-%20zaproszenie%20do%20dialogu.pdf#page=108 pl
dc.identifier.weblink http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/pl/publikacje/raporty pl
dc.abstract.pl Współcześnie aby szkoła mogła sprostać wyzwaniom społeczności informacyjnych, powinna przede wszystkim rozwijać wśród uczniów umiejętności intelektualne, prospołeczne czy prawidłowego konstruowania wiedzy o otaczającym świecie, a także wykształcać potrzebę edukacji ustawicznej, trwającej przez całe życie. Realizacja powyższych celów będzie możliwa dzięki określonym działaniom, prowadzonym zarówno wewnątrz placówki, jak i poza nią– wspólnie ze środowiskiem lokalnym, a za ich wykonanie największą odpowiedzialność powinien przejąć dyrektor – lider społeczny. celem artykułu jest ukazanie nowej roli dyrektora szkoły między innymi jako inspiratora, motywatora, edukatora, lokalnego stratega, który do realizacji celów wykorzystuje potencjał ulokowany w środowisku. Właściwa współpraca z lokalną społecznością pozytywnie wpływa bowiem na sukcesy nie tylko uczniów czy szkoły, ale także całej związanej z nią społeczności oraz pomaga w realizacji koncepcji edukacji środowiskowej. pl
dc.subject.pl przywództwo edukacyjne pl
dc.subject.pl współpraca pl
dc.subject.pl środowisko lokalne pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Przywództwo edukacyjne : zaproszenie do dialogu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-05 pl
dc.participation Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka: 50%; Kaczmarek-Śliwińska, Monika: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych