Jagiellonian University Repository

Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "Inditex" .

pcg.skipToMenu

Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "Inditex" .

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Kmiecik, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:52:48Z
dc.date.available 2020-07-26T14:52:48Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205251
dc.language pol pl
dc.title Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie firmy "Inditex" . pl
dc.title.alternative Motivation of employees in Human Resources Management through the example of Inditex company. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka dotycząca motywacji pracowników w firmie odzieżowej „Inditex”. Praca objaśnia zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem zasobami ludzkimi jak i samą motywacją. Przedstawia istotę zarządzania zasobami ludzkimi, jego cele i zadania oraz rolę kierownictwa. Wyjaśnia pojęcie motywacji i jej rodzaje, systemy motywacyjne, a także sposoby motywowania pracowników. Analizie badawczej poddano system motywacyjny stosowany w firmie „Inditex” oraz jego wpływ na motywację zatrudnionych w niej osób. Badania zostały przeprowadzone na grupie 30 pracowników firmy. W wyniku badań dowiedziono, iż wprowadzony system motywacyjny w grupie Inditex pozytywnie wpływa na zaangażowanie wszystkich zatrudnionych w niej osób. pl
dc.abstract.en The purpose of this study is the issue concerning the motivation of employees in the textile company “Inditex”. The study explains the issues associated with human resources management and motivation. It presents the essence of human resource management, its objectives, tasks and role management. It explains the concept of motivation and its types, incentive systems, as well as device of employees motivation. Research analysis was incentive system realized in the company "Inditex" and its impact on the motivation of employees. The study was conducted on a group of 30 employees. The research proved that the incentive system launched in the Inditex Group has a positive effect on the commitment of all employees. The study was based on literature concerning human resources management and motivation concepts, as well as on the impact of various factors on human behaviour. pl
dc.subject.pl motywacja - pracownicy - system motywacyjny – zaangażowanie - zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.en engagement – employees - incentive system – motivation - Human Resources Management pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97889-170891 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)