Jagiellonian University Repository

Emigracja zarobkowa z Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej i jej przyczyny

pcg.skipToMenu

Emigracja zarobkowa z Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej i jej przyczyny

Show full item record

dc.contributor.advisor Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.contributor.author Urbańska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:51:58Z
dc.date.available 2020-07-26T14:51:58Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205238
dc.language pol pl
dc.title Emigracja zarobkowa z Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej i jej przyczyny pl
dc.title.alternative The labour migration from Poland after joining the European Union and its causes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie emigracji zarobkowej z Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej, jej kierunków, skali, a w głównej mierze przyczyn odpływu ludności z Polski do innych krajów członkowskich. Do analizy tych badań wykorzystano tabele i wykresy. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to present the labour migration from Poland after joining the European Union, its directions, scale and main causes of emigration from Poland to other European Union's countries. For the analysis of these studies, tables and graphs were used. pl
dc.subject.pl Emigracja, migracja, Polska, Unia Europejska pl
dc.subject.en Emigration, migration, Poland, European Union pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.reviewer Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97875-188122 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)