Jagiellonian University Repository

Argument równi pochyłej – przestroga i zachęta. Analiza struktury i funkcji

pcg.skipToMenu

Argument równi pochyłej – przestroga i zachęta. Analiza struktury i funkcji

Show full item record

dc.contributor.advisor Brożek, Bartosz [SAP11018168] pl
dc.contributor.author Skowronek-Kiesio, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:51:54Z
dc.date.available 2020-07-26T14:51:54Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205237
dc.language pol pl
dc.title Argument równi pochyłej – przestroga i zachęta. Analiza struktury i funkcji pl
dc.title.alternative Slippery sloap argument - warning and encouragement. Structure and function analysis. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Argument równi pochyłej znany był już od starożytności, jednak dopiero w XX wieku doczekał się dokładnej analizy, głównie ze strony logików i psychologów. Stanowił on kontrowersję od początków istnienia swojej konstrukcji – przez wielu teoretyków i filozofów został wręcz odrzucony jako, ich zdaniem, zupełnie nieprzydatna forma. Jest to po części słuszna ocena zjawiska argumentu równi pochyłej, ponieważ niezupełnie stanowi on ostrzeżenie dla społeczeństwa, a jest w dużej mierze jedynie narzędziem do realizacji politycznych i gospodarczych celów, do wprowadzania niepozornych zmian w rzeczywistości oraz do manipulacji społeczeństwem co jednak daje mu wielką doniosłość. Spotykamy się z nim na co dzień w życiu społecznym, w Internecie, w telewizji, w pracy. Ocenianie go więc jako zupełnie nieprzydatnego jest błędne, jednak nie należy przeceniać jego użyteczności, co będę udowadniać w tym tekście. Celem tej pracy jest przedstawienie struktury i podstawowych funkcji argumentu równi pochyłej oraz jego przydatności w dyskusji na tematy prawne, etyczne i bioetyczne. Przedstawia ona rodzaje argumentu równi pochyłej, jego cechy, największe zalety i główne słabości. Dzięki wielu przykładom praca wskazuje na sposób korzystania z tego rodzaju argumentu. pl
dc.abstract.en Slippery slope argument has been known since antiquity. In the twentieth century it started being analised, especially by logicians and psychologists. It was a controversy from the very beginning because of its construction - by many theorists and philosophers it was even rejected as, in their opinion, completely useless. This is in part an equitable assessment of the phenomenon of slippery slope argument, because it was not only a warning to the society, but mainly just a tool to implement political and economic objectives, to make inconspicuous changes in reality and to manipulate people but what gives slippery sloap argument great importance. We meet with it every day in social life, on the Internet, on television, at work. Evaluating it as a completely useless argument is wrong, but still it should not be overestimated in its usefulness. The aim of this paper is to present the structure and basic functions of a slippery slope argument, as well as its usefulness in discussions on legal, ethical and bioethical issues. It presents a slippery slope argument types, its characteristics, the biggest advantages and main weaknesses. Many examples given in this paper show us how we can use this kind of argument. pl
dc.subject.pl argument, argument równi pochyłej, równia pochyła, śliskie zbocze, pierwszy krok, erystyka, logika, etyka, bioetyka, eutanazja, aborcja, in vitro, analiza, struktura pl
dc.subject.en argument, slippery slope argument, slippery slope, the first step, eristic, logic, ethics, bioethics, euthanasia, abortion,in vitro, analysis, structure pl
dc.contributor.reviewer Brożek, Bartosz [SAP11018168] pl
dc.contributor.reviewer Kurek, Łukasz [SAP13008172] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97874-83632 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)